พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร ครั้งแรก

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จกำแพงเพชร 3 ครั้ง
          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 เสด็จบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
          ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2515 เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ส่วนพระองค์ ณ วัดคูยาง
          ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2521 เสด็จพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ของอำเภอ ต่างๆ รวม 117 รุ่น
          ครั้งที่ 1 เสด็จบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวร เสด็จมาประทับแรมที่กำแพงเพชร 3 ราตรี คราวที่ยกทัพหลวงไปเมืองแครง และได้ทรงประกาศอิสรภาพ….ความว่า
พระพุทธศักราช 2126 กรีธาทัพผ่านทางเมืองกำแพง เวลาบ่าย 5 นาฬิกา ก็ถึงตำบลวัดยม ย่านท้ายเมือง………รุ่งขึ้นโปรดให้พักทัพชัยที่ตำบลหนองปลิง 3 เพลา……….
.เมื่อเมืองกำแพงเพชรมีความสำคัญเช่นนี้ ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมาสังเวย บวงสรวง สมเด็จพระนเรศวร ถึงเมืองกำแพงเพชร  
…….ท่านศึกษาโกศินท์ จารุวัฒน์ อดีตศึกษาธิการอำเภอคลองขลุง ได้บันทึกไว้พร้อมภาพถ่ายจำนวนมาก ความว่า…
…….ทั้งสองพระองค์ เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ จากสนามบินจังหวัดพิษณุโลก มาถึงกำแพงเพชรเวลา 10.30 น. ของ
วันที่ 25 มกราคม 2510 ซึ่งวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวร ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา
…นายร้อยตำรวจโท ปิ่น สหัสโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้น เข้าเฝ้าถวายบังคมทูลเชิญล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จกระทำพิธีบวงสรวง และเสด็จเยี่ยมพสกนิกรของพระองค์
….เสด็จขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองเกียรติยศ และเสด็จปฏิสันถารกับบรรดาข้าราชการที่มารับเสด็จ มีซุ้มพ่อค้าอำเภอคลองขลุงเป็นซุ้มแรก โดยมีข้าราชครูชายหญิงรอรับเสด็จ ถัดไปเป็นโต๊ะหมู่บูชาของนายแพทย์ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร
…..บรรดาราษฏรทุกหมู่เหล่า ต่างตั้งโต๊ะบูชาสองข้างทาง…..จังหวัดสร้างพลับพลาที่ประทับบริเวณวัดพระแก้วหน้าเมืองเป็นพลับพลาทรงไทยประยุกต์ที่งดงามมาก
….ทรงรับศีล ในพิธีสงฆ์ ก่อนเสด็จทำพิธีบวงสรวง ตามพิธีพราหมณ์……เมื่อบวงสรวงสังเวยเสร็จเสด็จชมผังเมืองและโบราณวัตถุที่ กรมศิลปากรจัดถวายทอดพระเนตร……..
…..จากนั้นเสด็จมายังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน จนกระทั่งเวลา 14.30 น. จึงเสด็จออกมาปลูกต้นสัก ณ บริเวณหน้าศาลากลาง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นสักด้านขวา และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นซ้าย ของศาลากลาง แล้วเสด็จเยี่ยมพสกนิกร ของพระองค์
……นายธรรมศักดิ์ คำเพ็ญ…….นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี รายงานตัว…. นายธวัช แผ่ความดีนายอำเภอพรานกระต่ายเข้าเฝ้ารับเสด็จ…..นายสุนีย์ โชติมา นายอำเภอคลองขลุง ถวายพระเครื่อง …. ทุกอิริยาบถ ทั้งสองพระองค์ทรงสง่างาม และทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรที่เข้าเฝ้า รับสั่งถามทุกข์สุข โดยละเอียด
…..ภาพที่ประทับใจที่สุด คือภาพที่ทั้งสองพระองค์ ทรงโบกพระหัตถ์อยู่บนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ กำลังทะยานขึ้นสู่อากาศ เพื่อเสด็จสู่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จนิวัติพระนคร……….
…..ภาพทั้งหมดยังประทับใจชาวกำแพงเพชรอยู่ไม่เว้นวาย จากคำบอกเล่าของผู้ที่ได้เคยเข้าเฝ้าได้เล่าให้ฟังอย่างชื่นชมในพระบารมี……นับว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์เสด็จเมืองกำแพงเพชร…….