ตามรอยพระบาทประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกำแพงเพชร
วันที่ 26 สิงหาคม 2549


 

       พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จในตัวเมืองกำแพงเพชรเป็นวันสุดท้าย
       สองโมงเศษ เสวยพระกระยาหารแล้ว ออกไปพระราชทานของให้ผู้ที่มาถวายสิ่งของ …. หลวงพิพิธอภัยผู้ช่วย ซึ่งเป็นบุตรพระยากำแพง (อ้น) นำดาบฝักทอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานพระยากำแพง(นุช) เป็นบำเหน็จมือเมื่อไปทัพแขก แล้วตกมาเป็นของพระยากำแพง(นาค) พระยากำแพง(บัว) พระยากำแพง(เถื่อน ) พระยากำแพง (น้อย) พระยากำแพง (เกิด) พระยากำแพง (อ้น) และเป็นของหลวงพิพิธอภัยๆได้ นำมาถวาย พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นดาบพระราชทานจริง และทรงเห็นว่ากำแพงเพชรยังไม่มีพระแสงสำหรับเมือง จึงพระราชทานดาบเล่มนี้ไว้เป็นพระแสงสำหรับเมืองให้ผู้ว่าราชการไว้ใช้ในการพระราชพิธี
       ถ่ายรูปตระกูลพระยากำแพงเพชร ท่านผู้หญิงทรัพย์ ภรรยาพระยากำแพง(เกิด) อายุ 93 ปี มีลูกหลานรวมทั้งสิ้น 111 คน ที่กำแพงนี้ประหลาดว่าเป็นที่มีไข้ชุม แต่ได้พบคนแก่มากกว่าที่ไหนๆคงเป็นเพราะว่ามีพระพิมพ์ป้องกันด้วยนับถือกันมาก ของที่ถวายจัดมาในพานดอกไม้ นั่งรายตามริมถนนทุกวันมิได้ขาด ราษฎรที่กำแพงเพชร มีกิริยาอาการเรียบร้อย
       ถ่ายรูปแล้วเสด็จลงเรือล่องไปที่ท่าน้ำรับเสด็จ เพื่อจะถ่ายรูปวัดเสด็จ ซึ่งเป็นที่จารึกบอกเรื่องพระพิมพ์ ...แล้วจึงเดินไปวัดคูยาง ผ่านถนนสายใน ถนนสายนี้งามมาก ได้ถ่ายรูปไว้แล้วให้ชื่อว่า ถนนราชดำเนิน วัดคูยางนี้มีลำคูกว้างประมาณ 6 วา หรือ 8 วาหอไตรและกุฏิปลูกอยู่ในน้ำแปลกอยู่...ชมวัดโดยละเอียด...จนเที่ยงได้ลงเรือเหลือง แวะเสวยพระกระยาหารที่พลับพลาปากอ่าง ขาล่องนี้เรือใช้ตีกรรเชียง มาพักแรมที่ตำบลวังนางร้าง เวลาทุ่มเศษ...
...พระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2449
เข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชร และเสด็จออกจากกำแพงเพชร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2449 รวมที่พระองค์เสด็จประทับในเขตจังหวัดกำแพงเพชร รวม 10 วัน ทำให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างซาบซึ้งใจยิ่ง...

...เนื่องในโอกาสครบร้อย ปีที่พระองค์เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรได้เฉลิมฉลอง จัดงานใหญ่ ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่...พระปิยมหาราช เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร...เพื่อพสกนิกรของพระองค์...