พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกำแพงเพชร 3 ตอน

 

          พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2449 จุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร พระองค์เสด็จมาเป็นสามัญชน ไม่ประสงค์จะให้มีการต้อนรับอย่างการรับเสด็จโดยทั่วไป แต่เมื่อไม่สามารถปิดข่าวการเสด็จประพาสต้นได้ ด้วยความจงรักภักดี จึงมีราษฎรมาเข้าเฝ้าจำนวนมาก
          ...กำแพงเพชร เมื่อหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วยโรคระบาด ไข้ป่า ไม่มีข้าราชการคนใดอยากมารับราชการที่กำแพงเพชร แต่พระพุทธเจ้าหลวง หรือพระปิยมหาราชไม่ทรงกลัวหรือหวาดหวั่น ทรงรอนแรม มาพักที่กำแพงเพชรถึง 10 วัน ทำให้โรคระบาด ไข้ป่า หายไปด้วยพรเหมือนมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์...ทุกชีวิตในกำแพงเพชรมีความหวังเมื่อพระองค์เสด็จประพาสต้น....ผ่านกำแพงเพชร
          ............พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าหมอ ทรงเป็นยิ่งกว่ายาวิเศษ ทำให้มีกำแพงเพชรในปัจจุบัน เพื่อระลึกถึง พระเมตตา พระกรุณาของพระพุทธหลวงที่มีต่อชาวกำแพงเพชร รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม จึงนำเสนอ เรื่อง หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร ติดต่อกันสามตอน และนำเสนอ เรื่องราวการเล่าขานถึงพระบารมีของพระองค์ ดังเทพเจ้า ที่มีต่อพสกนิกรชาวกำแพงเพชร...ในการแสดง แสง เสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี ๒๕๔๙ ด้วย ในวันที่ ๑๔ ๑๕ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ วัดพระแก้ว
          ............เมื่อพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน เสด็จมาที่ใด ย่อมเป็น
สิริมงคลแก่ที่นั้น... กำแพงเพชรก็เช่นกัน...ชาวกำแพงเพชร ไม่เคยลืมวันคืนที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกำแพงเพชรเลย ...จะติดตาและตรึงใจตามคำเล่าขานที่ผ่านมาชั่วนิจนิรันดร์...