การแสดงพื้นบ้าน ระบำคล้องช้าง รำโทน ร.ร บ้านไตรตรึงษ
แสดงพื้นบ้าน ระบำคล้องช้าง รำโทน ร.ร เพ็ชระศึกษา
การแสดงพื้นบ้านลำตัด รร อนุบาลกำแพงเพชร
การแสดงพื้นบ้านลำตัด รร อนุบาลกำแพงเพชร ๒
ระบำกำแพงเพชร
การแสดงพื้นบ้านรำปั้นอิฐร.ร.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร
เพลงฉ่อยวังแขม
การแสดงวันสุนทรภู่
ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยากับชิงช้าสวรรค
การประกวด " เล่านิทานพื้นบ้าน " ของโรงเรียนวรนาถวิทยา- -