เพลงภูมิใจในวัฒนธรรมกำแพงเพชร ชุด ๑
เพลงภูมิใจในวัฒนธรรมกำแพงเพชร ชุด ๒
เพลงภูมิใจในวัฒนธรรมกำแพงเพชร ชุด ๓
เพลงภูมิใจในวัฒนธรรมกำแพงเพชร ชุด ๔
เพลงภูมิใจในวัฒนธรรมกำแพงเพชร ชุด ๕  
01เพลงเมืองเหนือ มหกรรมวัฒนธรรม ภาคเหนือ ชายล้วน   02 เพลงเมืองเหนือ มหกรรมวัฒนธรรม ภาคเหนือ หญิงล้วน 
03 เพลงเมืองเหนือ มหกรรมวัฒนธรรม ภาคเหนือ ชายหญิง   04 เพลงเมืองเหนือ มหกรรมวัฒนธรรม ภาคเหนือ หญิงชาย  
เพลงกำแพงเพชร อาจารย์ประเสริฐ เพลงประกอบแสงและเสียง จ.กำแพงเพชร คุณ อธิคม
เพลงกำแพงเพชร