หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร

           พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2449 จุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร พระองค์เสด็จมาอย่างสามัญชน ไม่ประสงค์จะให้มีการต้อนรับอย่างการรับเสด็จโดยทั่วไป แต่เมื่อไม่สามารถปิดข่าวการเสด็จประพาสต้นได้ ด้วยความจงรักภักดี จึงมีราษฏรมาเข้าเฝ้าจำนวนมาก
           
.....กำแพงเพชร เมื่อหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วยโรคระบาด ไข้ป่า ไม่มีข้าราชการคนใดอยากมารับราชการที่กำแพงเพชร แต่พระพุทธเจ้าหลวง หรือพระปิยมหาราชไม่ทรงเกรงกลัวหรือหวาดหวั่น ทรงรอนแรม มาพักที่กำแพงเพชรถึง 10 วัน ทำให้โรคระบาด ไข้ป่า หายไปด้วยพระบารมีของพระองค์ เมื่อพระบาทของพระพุทธเจ้าหลวงย่างก้าวลงที่ใด บนพื้นปฐพี เหมือนมีมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์....ทุกชีวิตในกำแพงเพชรมีความหวังเมื่อพระองค์เสด็จประพาสต้น....ผ่านกำแพงเพชร
          
..............พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าหมอ ทรงเป็นยิ่งกว่ายาที่วิเศษ ทำให้มีกำแพงเพชรในปัจจุบัน เพื่อระลึกถึง พระเมตตา พระกรุณาของพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อชาวกำแพงเพชร รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม จึงนำเสนอ เรื่อง หนึ่งร้อยปี ปิยราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร ติดต่อกันสามตอน และนำเสนอ เรื่องราวการเล่าขานถึงพระบารมีของพระองค์ ดังเทพเจ้า ที่มีต่อพสกนิกรชาวกำแพงเพชร...ในการแสดง แสง เสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี 2549ด้วย ในวันที่ 14 15 16 กุมภาพันธ์ ณ วัดพระแก้ว...
           
.........เมื่อพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ และทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน เสด็จมาที่ใด ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ที่นั้น.... กำแพงเพชรก็เช่นกัน ....ชาวกำแพงเพชรไม่เคยลืมวันคืนที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกำแพงเพชรเลย .....จะติดตาและตรึงใจตามคำเล่าขานที่ผ่านมาชั่วนิรันดร์....