วิหารเซียน องค์ชายหม่าหยกลู้

 

          ….กลางทุ่งนา…ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ ทางไปจังหวัดพิจิตร กิโลเมตรที่ 2 ตำบลสระแก้ว มีทางเข้าไปในวิหารเซียนทางด้านซ้ายมือ ทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับ พระพุทธรูป เทวรูป และศาลาวิหารเซียนที่วางแผนแม่บทไว้อย่างงดงามในการก่อสร้าง….เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติมุ่งธรรมะและการจรรโลงใจ..อย่างมั่นคงและจริงใจ
          ……….ท่ามกลางความงดงามทางธรรมะ สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด..กลับกลายเป็นเด็กหนุ่มนาม
นายธัณวัฒน์ เกิดอุทัย เลือดเนื้อเชื้อไขชาวกำแพงเพชร เริ่มต้นก่อสร้างวิหารเซียนเมื่ออายุราว 16 ปี ในปีพุทธศักราช 2542 ด้วยความบันดาลใจจากเทพเจ้าองค์ชายหม่าหยกลู้ และเทพเจ้ากวนอู ทำให้เด็กหนุ่มอย่างธัณวัฒน์ เกิดอุทัย ได้เริ่มก่อสร้างวิหารเซียนด้วยตนเอง เพียงหกปีในการก่อสร้าง วิหารเซียนองค์ชายหม่าหยกลู้ ได้เนรมิตให้วิหารเซียนแห่งนี้สำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นของธัณวัฒน์ เกิดอุทัย….. ภายในเนื้อที่ 7 ไร่ ของวิหารเซียน องค์ชายหม่าหยกลู้ มี เทวรูป
เทพเจ้ากวนอูสูง 5 เมตร อันเป็นเทพเข้าทรงองค์สำคัญของ สถานที่สำคัญแห่งนี้….. พระรูปเจ้าแม่กวนอิม ชันเข่าสูง 5 เมตร โป้ยเซียนขนาดเท่าตัวตนจริง พระอรหันต์ 18 พระองค์
พระสังกัญจาย และพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระพุทธรูปขนาดต่างๆกันจำนวนมาก ….นับเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวทางธรรมะแห่งหนึ่งของกำแพงเพชร…….คำพูดต่างๆที่พรั่งพรูจากปากของ คุณธัณวัฒน์ เกิดอุทัย ล้วนเป็นธรรมะ ไม่น่าเชื่อว่าเด็กหนุ่ม อายุยี่สิบต้นๆ จะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางธรรมะในหลายศาสนาหลายนิกาย….. ด้วยการลงทุนหลายสิบล้าน ในเนื้อที่ 7ไร่ มาจากความสามารถของ คนหนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อ….
          ถ้ามีโอกาสผ่านมาทาง…..ถนนกำแพงเพชร พิจิตร กิโลเมตรที่ 2 ขอให้แวะชม
วิหารเซียนองค์ชายหม่าหยกลู้ แล้วท่านจะทึ่ง เหมือนกับเรา…………