คลองสวนหมาก

 

          คลองสวนหมาก สายโลหิตของชาวบ้านปากคลอง ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนปากคลอง มาหลายร้อยปี ทั้งปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต้ ….คลองสวนหมากเป็น สายน้ำที่มาจากเทือกเขาโมโกจู ไหลเป็นเส้นทางลำเลียงไม้มาจากป่า สายน้ำเย็นมาก ไข้ป่าชุมที่สุดมีคำกล่าวว่า ถ้าเดินทางมาในลำน้ำปิงทั้งขึ้นและล่อง ต้องหันหน้าไปทาง กำแพงเพชร ถ้าหันหน้ามาทางปากคลอง จะเป็นไข้ป่าตาย……..คนที่มาอยู่จึง เป็นพวกลาวที่ถูกกวาดต้อนมา กะเหรี่ยง ชาวพม่า ชาวมอญ ที่หัวแข็ง มีภูมิต้านทานไข้ป่า ….
          แต่ในที่สุดสายโลหิต ชาวปากคลองกับ แห้งผาก ไม่มีสายน้ำหล่อเลี้ยงชาวปากคลอง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็น นครชุมในที่สุด เพราะตื้นเขินจนไม่สามารถเดินเรือ และใช้ในชีวิตประจำวันได้ ความสำคัญของคลองสวนหมากหมดไป แม้แต่ต้นหมากที่มีมากมายที่ปากคลอง ก็หายไปสิ้น…ต้นสุดท้ายเพิ่งยอดด้วนตายไปเมื่อปีกลาย
          ยินดีอย่างยิ่ง ที่เทศบาลตำบลนครชุม นำโดยนายเรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์นายกเทศมนตรี และอาจารย์มานพ ศิริไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอโครงการ ขุดลอกคลองสวนหมาก ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ หน้าวัดสว่างอารมณ์ จนถึงสะพานข้ามลำน้ำปิง หน้าเมืองกำแพงเพชร ขณะนี้ สำเร็จไป ร้อยละ 80 แล้ว พร้อมทั้งเนรมิตเกาะหน้าเมืองนครชุม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของกำแพงเพชรอีกแหล่งหนึ่ง เมื่อโครงการสำเร็จแล้ว คาดว่าตั้งแต่
วัดพระบรมธาตุนครชุม จนถึงหน้าบ้านห้างพะโป้ จะเป็นตลาดน้ำและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
          เราจะสามารถฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากคลองขึ้นมาได้อย่างน่างดงาม คำประพันธ์จาก นวนิยาย เรื่องทุ่งมหาราช ของครูมาลัย ชูพินิจ เป็นส่วนสำคัญ ที่เราสามารถจำลองชีวิต คนปากคลองสวนหมาก ได้อย่างสมจริง
          การลงเรือชมคลองสวนหมากของเราในครั้งนี้ คือความภูมิใจของพวกเรา ชาวคลอง สวนหมาก ที่ร่วมกันต่อสู้ ทางวัฒนธรรม อย่างอดทน ……. ต้องขอบคุณ เทศบาลตำบลนครชุม ที่มีศักยภาพ ผลักดัน ให้โครงการนี้สำเร็จได้อย่างงดงาม…….คลองสวนหมากจะกลับคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง……นั่นแหละคือ..วิถีชีวิตชุมชนที่เรา ได้กลับคืนมา การอนุรักษ์ ลำคลองสวนหมาก….สำเร็จแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน ขอบคุณ นายเรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ และคณะเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชุมอีกครั้งหนึ่ง……ด้วยความจริงใจ………