ศาลาท่าน้ำรับเสด็จที่เมืองบางพาน


          การขุดลอกท่อทองแดง หรือท่อปู่พญาร่วง ในช่วงเมืองบางพาน..... จากจารึกฐาน พระอิศวรที่กล่าวว่ามีการขุดท่อปู่พญาร่วงไปเลี้ยงเมืองบางพาน.... ขณะนี้กรมชลประทานกำลัง ขุดลอกบริเวณคลองวังพาน ห้วงน้ำใหญ่ห่างจากเมือง.บางพาน...เพียงเล็กน้อย สิ่งที่พบเห็นคือ การพบเสา ไม้เนื้อแข็ง ขนาดใหญ่ จำนวนมาก ฝังอยู่ใต้ดิน มีหลายขนาด แต่ละต้น กลึงโคนต้นของเสาเพื่อฝังไว้อย่างตั้งใจ มีทั้งขนาด เสาหลักและเสารอง ซึ่งดูจากวิธีการแล้ว คาดว่า ใช้วิธีการตอกลงไปในน้ำ เสาต้นแรกที่พบ ห่างจากฝั่งราว 15 เมตร ถ้าเป็นศาลาท่า น้ำ ต้องเป็นศาลาท่าน้ำขนาดใหญ่ เพราะใช้เสาจำนวนมาก และสังเกตจากเครื่องแต่งศาลาที่พังตกลงไปในน้ำล้วน การใช้ เครื่องปูนปั้นตกแต่งอย่างประณีต งดงาม และมิใช่ เป็นศาลาท่าน้ำธรรมดา ต้องเป็นศาลาท่าน้ำที่ รับรองเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน และสืบต่อกันมาจนสิ้นสมัย สุโขทัย เมื่อเมืองบางพานถูกทิ้งร้างผู้คนอพยพ ไปอยู่ที่อื่น..ทำให้ศาลาถูกทิ้งร้างไป เครื่องบน พังตกลงไปในน้ำ.....ศาลาเป็นไม้พุพังไปตามกาลเวลา...จนกระทั่ง เหลือเพียงโคนเสาที่ฝังอยู่ใต้ดิน...ที่ไม่ผุทำลาย...จากการไปศึกษาดูศิลปวัตถุที่ค้นพบ
          ชมสถานที่ที่ขุดพบเสา ขนาดใหญ่ ....จะต้องสันนิษฐานได้ว่า เมืองบางพาน มีศาลาท่าน้ำที่รับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ในยุคสุโขทัย ขนาดใหญ่มาก ถ้าสืบค้นกันไปต่อเนื่อง จะต้องพบความเปลี่ยนแปลง ทางประวัติศาสตร์....เมืองบางพาน..ใหม่..... ทราบความสำคัญและความเป็นมาของเมืองบางพานมากขึ้น....สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องและมีหน้าที่โดยตรงควรได้ศึกษาและสืบค้นประวัติความเป็นมาของเมืองบางพาน...จากหลักฐานใหม
......ข้อมูลทั้งหมด...เป็นเพียงข้อมูลที่พบเห็นด้วยสายตา...และผนวกกับความรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองบางพาน มิใช่ข้อมูลทางโบราณคดีที่ต้องศึกษาให้ละเอียดและลึกซึ้งต่อไป.....เป็นเพียงประกายไฟที่จุดขึ้น เพื่อผู้รู้ทั้งหลาย ได้ร่วมค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่องต่อไป.....อาจกลายเป็น ประวัติศาสตร์ใหม่อีกหน้าหนึ่งของเมืองบางพาน เมืองกำแพงเพชร.....