เมืองพลับพลา

 

………..บริเวณริมถนนพระร่วง…ถัดจากจระเข้ปูนมาเล็กน้อย..ชาวบ้านแถบนั้นทำไร่มันสำปะหลัง แต่มีบริเวณหนึ่งประมาณ 3 ไร่เศษ ชาวไร่ เล่าว่า ไม่สามารถนำรถไถไปไถได้ เพราะเครื่องจะดับ…. เมื่อเรา..เข้าไปใกล้ พบบ่อน้ำโบราณจำนวนมาก ที่ก่อด้วยศิลาแลง วางผังของบ่อน้ำไว้ เป็นแนวสี่เหลี่ยม มีบ่อน้ำทำมุมกับวัดเก่า ซึ่งไม่มีชื่อ อยู่กลาง มีลักษณะเป็นวัดร้าง ที่ถูกขุดทำลายโดยสิ้นเชิง เจดีย์หรือเฉพาะฐาน วิหาร…โบสถ์ ถูกขุดอย่างยับเยิน….. แต่แนวกำแพงแก้วยังเห็นได้ชัด เมืองที่เราเห็นนี้ ห่างจากริมถนนพระร่วง…เพียงเล็กน้อย คุณสรพงศ์ พรหมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง….ได้ค้นพบเมืองโบราณริมถนนพระร่วง โดยเฉพาะ คุณสมเด็จ สนจุ้ย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง …ผู้บุกเบิกที่บริเวณนี้ทำไร่มากว่า 30 ปี…ได้นำคณะทำงานของเรา ชมเมืองโบราณ….อย่างละเอียดทุกแง่มุม และเล่าให้คณะของเราฟังถึง สภาพของบริเวณวัดแห่งนี้…เมื่อ 30ปีที่ผ่านมา…อย่างชัดเจนราวกับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วัน..ได้อย่างน่าสนใจ
……….จากหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง….ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เมื่อปีพุทธศักราช 2450 หรือเมื่อ93 ปีที่ผ่านมา…พระองค์ เสด็จมาที่เมืองกำแพงเพชร บันทึกถึงบริเวณ นี้ว่า …
………ที่ริมที่พักร้อน มีที่อันหนึ่งเรียกว่าเมืองพลับพลา …..ราษฎรแถบนี้เล่าเรื่องว่า ในกาลครั้งหนึ่งมีผู้เดินทางไปตามถนนพระร่วง พบตาผ้าขาว ….อยากเข้าเฝ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช เมืองกำแพงเพชร มีข่าวจะกราบทูล ตาผ้าขาวบอกว่าให้สร้างเทวรูป พระเป็นเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ….ไว้….จากจารึกฐานพระอิศวร ย่อมปรากฏหลักฐานชัดเจน…
…..เมืองที่เราพบในวันนี้ …อยู่ในจุดระหว่างเมืองกำแพงเพชร กับเมืองบางพาน มีชัยภูมิพอเหมาะ และมีหลักฐาน บางประการ ที่เชื่อได้ว่า น่าจะเป็นเมืองพลับพลา….การเดินทางไปพบเมืองโบราณในวันนี้….เราไม่มีหลักฐานอื่นใด นอกจากความรู้สึกและความเชื่อ..ว่า น่าจะเป็นเมืองพลับพลาที่หายไปจาก….ประวัติศาสตร์บนถนนพระร่วง…
……ถ้าไม่ใช่เมืองพลับพลา…บริเวณนี้ คงเป็นเมืองสำคัญและเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และคาดคะเนว่าจะเป็นหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น มีเศษถ้วยชามเครื่องสังคโลกจำนวนมาก …ถ้านักโบราณคดี ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เข้ามาขุดค้น เราคงจะมีข้อสันนิษฐานได้ชัดเจนชึ้น..เป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งถ้าไม่มีการขุดแต่งหลักฐานต่างๆ อาจจะถูกทำลายไปสิ้น…
……คุณสรพงศ์ พรหมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง…พร้อมที่จะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว….ของชาวกำแพงเพชร ต่อไป… นับว่าเมืองที่ค้นพบในวันนี้ น่าสนใจและน่าศึกษามาก….เมืองพลับพลา…เมืองโบราณที่หายสาบสูญไป…..