กำแพงเมืองสามชั้น (ตรีบูร) ที่กำแพงเพชร

 

           เมืองกำแพงเพชร มีกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่ และแข็งแกร่ง จนกระทั่งเกิดตำนานว่า ผู้สร้างเมืองกำแพงเพชร คือพระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่าง ตามคำบัญชาของ องค์อินทร์
           คำว่าวชิรปราการ หมายถึง กำแพงเพชร วชิร หมายถึง เพชร ปราการ หมายถึง กำแพง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวไว้หลังการสำรวจเมืองโบราณว่าทุกเมือง ว่า กำแพงเพชร น่าจะมีกำแพงเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย
           ที่กำแพงเพชร ด้านประตูสะพานโคม ป้อมวัดช้าง ประตูเตาอิฐ ในบริเวณนี้ทั้งหมด มีหลักฐานชัดเจนว่าเมืองกำแพงเพชร มีกำแพงสามชั้น ที่สุโขทัย เรียกว่าตรีบูร ที่กำแพงเพชร จะพบกำแพงเมืองสามชั้น ที่ นครไตรตรึงษ์ นครชุม และที่กำแพงเพชร เท่านั้นที่ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ ที่บริเวณด้านหน้าเมืองกำแพงเพชร ประตูสะพานโคมหรือประตูชัย ทางติดต่อไปเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย หลังจากกรมศิลปากรขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว พบแนวกำแพงเมือง และคูเมืองชั้นนอก อีก 2ชั้น กำแพงเมืองชั้นนอกกลายเป็นถนน คูเมือง ชั้นนอกก็ถูกชาวบ้านจับจอง ออกโฉนดไปแล้วสิ้น คูเมืองชั้นกลาง และกำแพงเมืองชั้นกลางยังเห็นอยู่ตลอดแนว งดงามมาก นับว่าเป็นบุญของแผ่นดินกำแพงเพชร ที่แนวกำแพงเมืองทั้งหมดยังไม่ถูกทำลาย
           กำแพงสามชั้น หรือ ตรีบูร เป็นสถาปัตยกรรมของราชอาณาจักรสุโขทัย กำแพงเมืองของเรา จึงเป็นกำแพงดินอัดแน่นสามชั้น มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในราวสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรับปรุงกำแพงเมืองใหม่ ให้เป็นกำแพงศิลา โดยก่อศิลาแลงทับลงบนกำแพงดิน แล้วร่ำลือ กันว่ากำแพงใหม่งดงามและแข็งแกร่งเหลือเกิน จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นกำแพงเพชร ในที่สุด ตามลักษณะของกำแพงเมือง ที่ยิ่งใหญ่ แล้วกลายเป็นตำนานของ การสร้างกำแพงเมืองโดย พระวิษณุกรรม …..กำแพงเมืองยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่กำแพงเพชร เมืองมรดกโลกของเรานั่นเอง เป็นความภูมิใจสูงสุดของชาวกำแพงเพชร