นครไตรตรึงษ์ เมืองโบราณแห่งแรกของกำแพงเพชร

          ได้มีโอกาสมาสำรวจเมืองไตรตรึงษ์อีกครั้ง เมื่อนครไตรตรึงษ์อายุครบ หนึ่งพันปี เพื่อบันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพยนตร์ บันทึกความทรงจำ เกี่ยวกับเมืองไตรตรึงษ์ หลังจากเคยสำรวจมาหลายครั้งแล้ว นครไตรตรึงษ์ ตามตำนานสิงหนวัติกุมาร สร้างสมัยพระเจ้าชัยศิริ หรือหรือพระเจ้าศิริชัยเชียงแสนตาม ตำนานท้าวแสนปม และกำเนิดพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา เมื่อราวปีพุทธศักราช 1547
          เมืองไตรตรึงษ์มีกำแพงเมืองสามชั้น ที่เรียกกันว่าตรีบูร สภาพกำแพงเมืองชั้นในยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คูเมืองยังลึกและงดงามมาก กำแพงเมืองชั้นนอกสุดถูกปาด ไปเป็นถนนส่วนหนึ่ง กำแพงชั้นกลางยังพอให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อย กำแพงชั้นในบางส่วนถูกไถเพื่อทำไร่น้อยหน่า ไร่มันสำปะหลัง ไปบ้าง การมาสำรวจเมืองไตรตรึงษ์ในครั้งนี้ พบว่าแนวกำแพงเมืองคูเมืองได้รับความเสียหายมาก กว่าเมื่อ ห้าปีที่ผ่านมา
          ความจริงเมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองที่สง่างามตั้งบนชัยภูมิที่เหมาะสม คือตำบล มอพระธาตุ น้ำท่วมไม่ถึง มีแม่น้ำปิงเป็นแนวคูเมือง ผันน้ำจากลำน้ำปิง มาหล่อเลี้ยงคูเมืองทั้งสามชั้น ต้องตามตำรับพิชัยสงคราม แต่กลับเป็นเมืองที่ทิ้งร้าง มาราว 200 ปี ถ้ามีโอกาสชุบชีวิตเมืองไตรตรึงษ์ขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมจะสามารถทำได้ สมบูรณ์ยิ่งใหญ่มาก จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกำแพงเพชรเลยท ีเดียวเพราะแวะชมได้ง่าย และอยู่ไม่ห่างจากถนน พหลโยธิน
          ได้ไปพบกับคุณสมานและคุณสมพงษ์ วันเชื้อ สองสามีภรรยา ผู้พบเครื่องปั้นดินเผา แวดินเผา ลูกปัดโบราณจำนวนมาก ทั้งสองท่านเล่าว่า ทุกวันที่มีฝนตก จะมีเครื่องปั้นดินเผาและลูกปัดโบราณสมัยทวาราวดี ลอยขึ้นมาจากดินจำนวนมาก ท่านได้นำมาให้คณะของเราชม นับเป็นบุญตายิ่งที่ได้เห็นลูกปัดโบราณอายุนับพันปี ที่เป็นของจริง หลังจากที่ได้เคยเห็นแต่เพียงรูปภาพมาหลายครั้ง
          ในบริเวณเมืองเก่าไตรตรึงษ์ มีวัดประจำเมือง เรียกกันโดยสามัญว่าวัดเจดีย์เจ็ดยอดรูปทรงงดงาม แม้กรมศิลปากรจะขุดแต่งแล้ว แต่เมื่อเข้าไปใกล้ เจดีย์ทั้งเจดีย์ ถูกเจาะเข้าไปทุกด้าน ทั้งด้านบนและด้านล่าง เจดีย์รายทั้งหมด ได้ถูกขุดทำลายโดยสิ้นเชิง ร่องรอยถูกขุดใหม่ๆยังปรากฏอยู่ ซึ่งชาวบ้านแถบนั้นพูดกันว่าป้องกันได้ยากมาก เพราะผู้ขุดมาขุดในเวลายามวิกาล           เมืองไตรตรึงษ์ ในอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก มานับพันปี เป็นต้นกำเนิดของปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา แต่อนิจจังไม่เที่ยง ในปัจจุบันกลับไม่มีใครสนใจเลย ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ผู้คนเข้าไปทำลายอย่างไม่รู้คุณค่า ถ้าท้องถิ่นจับมือ กับกรมศิลปากร ทำเมืองไตรตรึงษ์ให้เหมือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หรือเนรมิตให้เหมือนเวียงกุมกามที่เชียงใหม่ รับรองได้ว่าเมืองไตรตรึงษ์ จะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุด เพราะมีประวัติศาสตร์ที่แน่นอน มีเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาที่มีที่มา อารยธรรมของไตรตรึงษ์ จะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
          ใครๆที่ไปท่องเที่ยวเมืองเหนือจะต้องแวะเข้ามาชมนครไตรตรึงษ์ อาณาจักรแห่งแรกของกำแพงเพชร จัดบรรยากาศให้เป็นอดีตพันปีที่ผ่านมา นำวัฒนธรรมของเมืองไตรตรึงษ์เข้ามาสู่ไตรตรึงษ์อีกครั้ง ทุกอย่างจะงดงาม และลงตัวอย่างพอดิบพอดี กำแพงเพชรจะไม่เหงานักท่องเที่ยวอีกต่อไป นครไตรตรึงษ์เมืองโบราณแห่งแรกของกำแพงเพชรนี่แหละจะทำให้กำแพงเพชรฟื้นขึ้นอย่างถนัดตา