เกาะเสือ ธรรมชาติที่งดงามใกล้ตัว

           ได้ยินชื่อเกาะเสือมาช้านาน อยากเข้าไปชมทัศนียภาพมากที่สุด แต่ไม่เคยเข้าไปชม เมื่อมีโอกาส ได้นัดหมายกับพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเกาะเสือ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร จึงสมความมุ่งหมายอย่างยิ่ง
           
ออกเดินทางไปด้วยกันเกือบสิบชีวิต เดินทางขึ้นไปเหนือสุดของจังหวัดถึงอำเภอโกสัมพีทางด้านฝั่งกำแพงเพชร ขับรถเข้าไปถึงหมู่บ้าน ที่ติดกับเกาะเสือ ประชาชนมีอัธยาศัยอันดียิ่งเข้ามาทักทายปราศรัย และอาสาพาเราข้ามไปชมเกาะเสือ ขณะที่เราเดินทางไปน้ำมาก จึงจำเป็นต้องข้ามเรือ
และเดินลุยน้ำไปที่เกาะ...บรรยากาศสุดแสนงดงามธรรมชาติ บรรจงสร้างความยิ่งใหญ่ไว้ ทรายทุกเม็ดละเอียดอ่อน เมื่อเหยียบย่ำนุ่มที่ฝ่าเท้านัก....แม้เดินบนผืนพรมมิอาจเทียบ.....

         
...หลังจากนั้น ชาวบ้านสองท่าน พาเรานั่งรถเกษตรกร ลุยเกาะไปชมธรรมชาติอันงดงาม ทั่วทั้งเกาะ เสียงเล่าเรื่องราวของเกาะ จับความได้ว่า เดิมเกาะนี้ มีเสือมาอาศัยอยู่ บางท่านว่า เป็นชุมโจร บางท่านว่าเป็นเสือที่เป็นสัตว์จริงๆ ทุกถ้อยคำที่ชาวบ้านเล่าล้วนออกมาจากความจริงใจ ตามวิถีชาวบ้านในชนบท มิได้เสแสร้งแต่ประการใด
         
....สิ่งที่มีค่า ทางด้านวัฒนธรรมและด้านจิตใจมากที่สุดคือ ความผูกพัน ของประชาชนกับเกาะเสือ และต้นยางขนาดใหญ่ ...ขนาดใหญ่มาก ไม่เคยพบที่ใดในจังหวัดกำแพงเพชร ขนาดหลายคนโอบ มีจำนวนมาก แต่เดิมชาวบ้านเล่าว่า มีประมาณ 400 กว่าต้น ปัจจุบัน โค่นล้มไปบ้าง เหลือเกือบสองร้อยต้น สภาพต้นยางขนาดยักษ์หักโค่น ตามวิถีธรรมชาติ ยาวทอดไปกับไร่ของประชาชน ราวนาคราช ทอดตัวเหยียดยาวไปกับผืนดิน งดงามและมีความหมายยิ่ง .....
         ......ต้นยางยักษ์ ที่เราพบเห็นทั่วเกาะเสือ ย่อมยืนยันได้ว่า เกาะเสือนี้ มีอายุ ยืนยาวมาไม่น้อยกว่า 300 – 400 ปี มั่นคงเหมือนแผ่นดินใหญ่ ทิวทัศน์ เมื่อประกอบกับลำน้ำปิงแล้วงดงามเหนือคำบรรยาย รถเกษตรกร พาเราลัดเลาะชมเกาะเสือทั่วทั้งเกาะ สาวๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้วนมีความสุขหัวเราะต่อกระซิกตลอดเส้นทาง อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง นักนิยมไพร มีความสุขกับการบันทึกภาพไว้ทุกอณู แห่งผืนเกาะ..... ชาวบ้าน เล่าทุกอย่างให้ฟังอย่างเต็มใจ ...มีความสุขและทุกข์ระคนกัน.....
         ...การพัฒนาเกาะเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ย่อมสำคัญยิ่ง ความละเอียดอ่อนของชาวบ้าน ความงดงามของเกาะเสือ ย่อมประกอบในการพัฒนาเกาะเสืออย่างมีระบบ ความรอบคอบในการทำงาน ย่อมเกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย แต่สิ่งที่ชาวกำแพงเพชรอยากเห็นมากที่สุดคือ เกาะเสือได้รับการพัฒนา อยู่บนรากฐานของธรรมชาติที่งดงามเหมือนเดิม กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่....เกาะเสือ ความยิ่งใหญ่และ
ความก้าวไกลที่กำลังเปลี่ยนแปลง ในวิถีแห่งโลก ......