บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

 

               บึงสาป เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติของกำแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงมาก เดิมเรียกกันว่า
บึงสาป มีลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่หลายไร่ ชาวบ้านแต่โบราณใช้น้ำจากบึงสาปนี้มาอาบกินซึ่งเชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ บึงสาปมีชื่อที่เรียกกันเป็นทางการว่า บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ....บึงสาปมีตำนานเรื่องการต่อไก่ของพระร่วงเจ้า ในสมัยสุโขทัยว่า พระร่วงเจ้าเสด็จมาต่อไก่ บริเวณพรานกระต่าย ตามไก่มาถึงบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง พระองค์ต้องการที่จะลวกไก่ เพื่อถอนขน แต่ไม่มีน้ำร้อนลวกไก่ จึงสาปให้น้ำในบึง ร้อน เพื่อลวกไก่ เมื่อถอนขนไก่แล้ว ไม่มีน้ำเย็นสำหรับล้างไก่ จึงสาปอีกบ่อหนึ่งให้เป็นน้ำเย็น บึงที่พระร่วงสาปจึงกลายมาเป็นบึงสาปในปัจจุบันตามความเชื่อในตำนานของพระร่วง ซึ่งมีมากมายในบริเวณนี้
               บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือบึงสาปแห่งนี้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนำน้ำจากบึงนี้ไปประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมืองตลอดมาเช่นในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เนื่องจากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นน้ำที่เกิดจาก แร่ธาตุและความร้อนภายในโลก ทำให้น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลา ซึ่งตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ น้ำแร่ธาตุนี้สามารถรักษาโรคได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคผิวหนัง
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อยู่ที่หมู่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร บนทางหลวง 101 สายกำแพงเพชร พรานกระต่าย แยกทางซ้ายไปประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน 5 จุด อุณหภูมิประมาณ 40 -65 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐาน
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้พัฒนาบึงสาปให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก โดยจัดทำให้สถานที่รื่นรมย์มากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ เมื่อเข้าไปจะพบกับบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำเย็นที่ปรับ
ภูมิทัศน์จนงดงาม บ่อน้ำอุ่นแช่เท้า น่าสนใจมาก ทำให้สบายมากขึ้น มีประชาชนมาใช้บริการมากมาย น้ำกำลังอุ่นพอดี..... สถานที่อาบน้ำอุ่นราคาย่อมเยาเป็นส่วนตัว ช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ให้หายได้อย่างทันตาเห็น จากคำบอกเล่าของท่านผู้มาใช้บริการ นอกจากบริการของบ่อน้ำร้อนแล้ว ยังมีบริการนวดแผนโบราณ ที่ประทับใจยิ่ง
                บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ถ้าท่านว่างจากภารกิจ อยากจะพักผ่อนให้คลายจากความเครียดโปรดมาใช้บริการ จากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแล้วท่านจะประทับใจกลับไปอย่างมีความสุข