อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

        หลังจากที่ได้ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชชนาลัยแล้วในช่วงเช้า ด้วยความประทับใจยิ่งนัก ตอนบ่ายชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ได้มาชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแม่แบบของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเลยทีเดียว
          ต่างกันที่ว่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ก่อด้วยศิลาแลง มีต้นไม้สมัยโบราณจำนวนมากเป็นต้นไม้ดั้งเดิมจริงๆ ได้ขึ้นรถไฟฟ้า ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมวัดมหาธาตุ วัดหลวงประจำกรุงสุโขทัย งดงามตระการตามาก พิสดารด้วยสถาปัตยกรรมที่ไม่มีที่เปรียบ ผังของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยงดงาม มีสระน้ำที่เรียกขานกันว่าตระพัง อยู่จำนวนมากเหตุเพราะที่สุโขทัยขาดน้ำ อาศัยน้ำจากเขื่อนที่สร้างแบบภูมิปัญญาไทย ต่อท่อมาเลี้ยงเมืองสุโขทัย
          มาไหว้พระอนุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เยาวชนตื่นเต้นกันมาก มาด้านนอกกำแพงเมือง ชมวัดศรีชุม วัดพระพูดได้ทุกคนประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของสุทัยกันถ้วนหน้า