วัดนาคเจ็ดเศียร

 

         วัดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ใหญ่เปรียบได้กับ วัดพระสี่อิริยาบถ หรืออาจกล่าวได้ว่า ใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร ที่คนกำแพงเพชรไม่เคยเห็นหรือรู้จัก เพราะป้ายขนาดมหึมา หน้าวัดที่ทำไว้อย่างมาตรฐานถูกคนร้ายลักไปขายเสียแล้ว เหมือนกับวัดอื่นๆที่ ป้ายบอกความเป็นมาของวัด หายไปจำนวนมาก อาจเป็นเพราะความไม่รู้ความเห็นแก่ตัวหรือจิตสำนึกในความรักและหวงแหนในมรดกโลกไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นลักษณะของวัดนาคเจ็ดเศียร คล้ายกับวัดพระแก้วในเขตกำแพงเมือง คือมีลักษณะเหมือนสองวัดติดต่อกัน คือวัดพระแก้วที่มีวิหารขนาดใหญ่มาก มีมณฑปพระแก้วมรกต มีเจดีย์ประธานมีสิงห์ล้อมรอบ มีวิหารรอง มีเจดีย์ประธานที่มีช้างล้อมรอบ ที่เราเรียกกันว่า วัดช้างเผือก ที่จริงคือวัดเดียวกัน….
         วัดนาคเจ็ดเศียรก็เช่นเดียวกัน ด้านหน้าเป็นวิหารขนาดใหญ่ สูง ฐานสิงห์งดงามมีบันไดขึ้นสองทาง มีห้องขนาดใหญ่มีอาสนะสงฆ์และมีฐานพระประธานขนาดใหญ่มาก ใต้ฐานด้านหน้าพระประธาน มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลงจำนวนมากประดิษฐานเรียงรายอยู่น่าจะประดิษฐานแต่แรก แต่ก็ถูกทุบทำลาย เหลือแต่ซาก บนฐานพระประธานมี เศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางราวสองฟุต วางอยู่ ด้านหลังวิหาร ตรงทางลง มีพระเพลา ของพระประธาน วางอยู่ครึ่งเดียว ลักษณะเหมือนถูกทุบทิ้ง ด้านหลังมีเจดีย์ประธานขนาดไม่ใหญ่สมกับวิหาร เป็นเจดีย์ทรงลังกา ฐานสี่เหลี่ยมยอดหัก ถัดไปเป็นซุ้มพระขนาดพองาม พระหายไป อาจเป็นที่มาของชื่อคือที่ตั้งของนาคเจ็ดเศียร หรือพระนาคปรก ได้พูดคุยกับคุณบุญเ ชิด ศรีโพธิ์ช้าง ผู้ที่มีส่วนดูแล วัดบริเวณนี้มาช่วง 15 ปี เล่าให้ฟังว่าเคยพบแต่ชิ้นส่วนของ นาคเจ็ดเศียร แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเลย ด้านหลังของวัดมีกำแพงแก้ว กั้นทั้งหมด ทางเข้าไปอยู่ด้านข้างลึกไปทางด้านหลัง เลยทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนละวัด วิหารด้านหน้าของเจดีย์ประธานองค์หลังเป็นเสากลม ขนาดพองาม แต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือ เจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยม ทั้งองค์ มีซุ้มทั้งสี่ซุ้ม ขนาดใหญ่มาก พังถึงองค์ระฆัง ส่วนที่เหลือสูงประมาณ 12 เมตร นับว่าเป็นเจดีย์ ทรงกำแพงเพชร ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร ถ้าท่านใดไม่เคยเห็นความวิจิตรของเจดีย์ องค์นี้ โปรดมาชม แล้วจะยอมรับในความยิ่งใหญ่ ของเจดีย์ประธาน ด้านบนของเจดีย์ ถูกขุดลึก จนถึงพื้น สามารถโรยตัวลงไปได้ คงเป็นฝีมือของนักขุดพระโดยรอบของวัดมีร่องรอยของกุฏิสงฆ์จำนวนมาก ทั้งที่ขุดแต่งแล้วและไม่ได้ขุดแต่ง
         วัดนาคเจ็ดเศียร จึงเป็นวัดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชร และ นักท่องเที่ยว เลย แต่น่าชื่นชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่ทุกวัดในอุทยานประวัติศาสตร์ล้วนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง….. เมืองมรดกโลกของเราคงอยู่คู่กำแพงเพชรตลอดไป…ไม่ถูกถอดถอนจากการเป็นเมืองมรดกโลกแน่ ….ถ้าลงยังดูแลกันอย่างทุกวันนี้