วัดตะแบกลาย

 

         เมื่อประมาณ 45 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปชมวัดตะแบกลาย ในทุกสัปดาห์ เพราะได้ตามคุณลุงหอม รามสูต บุตรชายหลวงพิพิธอภัย ไปที่ไร่ บริเวณ วัดกะโลทัย และวัดตะแบกลาย ได้พบเห็นการขุดค้น อย่างนักล่าสมบัติ อย่างไม่มีกติกา ซึ่งทำให้ โบราณสถานและโบราณวัตถุของเรา พังพินาศอย่างที่เห็นในทุกวัน แต่ก่อนการไปที่วัดตะแบกลายนั้นต้องบุกเข้าไปในป่า มิได้มีถนนตัดผ่านดังเช่นปัจจุบัน ถนนในกำแพงเพชร มีเพียง ถนนเทศา กับราชดำเนินเท่านั้น..
        วัดตะแบกลาย เป็นวัดขนาดใหญ่ อยู่ทางไปโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร แยกเข้าไปทางคลองท่อทองแดง หมู่บ้านริมคลองมีถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้าและด้านข้างภายในวัดตะแบกลาย มีเจดีย์ทรงกลม หรือทรงลังกา ขนาดใหญ่มาก ฐานแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ที่ยังเห็นหลักฐานที่ชัดเจนมาก ภายในเจดีย์ มีร่องรอยการเจาะเข้าไปในฐานเจดีย์ มีร่องรอย ใหม่ๆ คงหลังจากการพูดถึงการพบโบราณวัตถุที่วัดราชบูรณะแล้ว...ของนักล่าสมบัติ สมัยใหม่... ยอดของเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ อยู่สภาพที่ชำรุดมาก ไม่แตกต่างจากวัดเชิงหวาย ด้านหน้าของวัดตะแบกลาย มีฐานของพระวิหารขนาดใหญ่ มีร่องรอยการขุดค้นแบบพลิกแผ่นดิน แทบไม่เชื่อสายตาตนเองว่ากำแพงเพชรเมืองพระพุทธศาสนา มีการทำลายวัดกันมากขนาดนี้ชิ้นส่วนของพระประธานเป็นบริเวณพระเพลา ตกอยู่ที่ริมวิหาร ไม่มีใครใส่ใจ ดูแล ขณะเข้าไปชมไฟกำลังไหม้ รอบพระเจดีย์และพระวิหาร ด้านข้างของวัดตะแบกลาย ถูกถนนตัดผ่านรุกเข้ามาทั้ง ด้านหน้าและด้านข้าง อีกด้านหนึ่งมีการไถที่ทำไร่มันสำปะหลัง เฉียดพระวิหารและพระเจดีย์ไป
        วัดตะแบกลายเป็นอีกวัดหนึ่งที่ถูกบุกรุกมากที่สุด.และถูกขุดทำลายแบบไม่มีชิ้นดีสมควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ก่อนที่คิดทำอย่างอื่น เพราะอยู่กลางใจเมืองกำแพงเพชร อยู่ในสายตาของผู้ผ่านไปผ่านมาก่อนที่ นักขุดสมบัติ จะทำลาย เจดีย์เพื่อหาพระเครื่องอีกต่อไป
     กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก จะรักษาเมืองมรดกโลกทางอารยธรรมไว้ส่วนใหญ่และทิ้งส่วนน้อยคงไม่ได้ เพราะอิฐทุกก้อน ดินทุกอณู ในเมืองมรดกโลกล้วน มีค่ายิ่ง ทางอารยธรรม ทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดีไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า กำแพงเพชรเคยยิ่งใหญ่ ทางอารยธรรม ไม่น้อยกว่าเมืองใดๆ ในลุ่มน้ำปิงสมควรดูแลและอนุรักษ์ยิ่งนัก