เขานางทองหลังจากการบูรณะแล้ว

 

        หลังจากเคยสำรวจเขานางทอง เมื่อคราวสำรวจเส้นทางถนนพระร่วง เมื่อหลายปีก่อน ได้มีส่วนผลักดันให้ มีการบูรณะเขานางทอง นางทองตามตำนานเล่าว่านางทองเป็นมเหสีของพระร่วงเจ้า.........ขณะนี้กรมศิลปากรได้บูรณะเขานางทองเรียบร้อยแล้ว เราจึงได้ไปเยี่ยมชมอีกครั้ง เพื่อบันทึกความภูมิใจในแผ่นดิน
        เขานางทอง อยู่ในเขตเมืองเก่าบางพาน ท้องที่อำเภอพรานกระต่ายในปัจจุบัน
ซึ่งเมื่อสมัยสุโขทัย เป็นเมืองบางพานเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากถึงประกาศตัวเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นกับเมืองสุโขทัย จนกระทั่งพญาลิไท ได้เสด็จมาที่เมืองบางพาน และนำรอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานที่ยอดเขานางทอง เพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจทางพุทธจักรและอาณาจักร ของพระองค์อยู่เหนือเมืองบางพาน ดังหลักฐานในจารึกนครชุม
         ทางขึ้นเขานางทอง ได้ทำใหม่ทั้งหมด สะดวกสบาย ไม่สูงชันเกินไป ทันสมัย
ท้าทายกับท่านที่ต้องการออกกำลังกาย ความสูงกำลังพอดี ที่จะทดสอบสมรรถภาพของท่านว่าแข็งแรงพอหรือไม่ แต่เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก รอบทิศทางลมพัดเย็นสบายหายเหนื่อยราวกับปลิดทิ้ง ถ้าขึ้นมาชมแล้ว จะรู้สึกว่างดงามไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทยเพราะสามารถมองได้เห็นรอบทิศทางจริงๆ
บนยอดเขา มีสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการบูรณะแล้วหลายสิ่งอาทิ
         เจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นเพียงกองศิลาแลงเท่านั้น สภาพถูกขุดค้นอย่างไม่มีชิ้นดี ได้รับการบูรณะแล้วในบางส่วน ทำให้เห็นองค์เจดีย์รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อยู่บนยอดที่สูงที่สุด สภาพน่าทัศนากว่าเดิม ฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยม คล้ายเจดีย์วัดกะโลทัยที่เมืองกำแพงเพชร ที่ให้เห็นถึงศิลปะของสุโขทัยอย่างสมบูรณ์
          อีกยอดหนึ่งของเขานางทองซึ่งอยู่ไม่ห่างกัน ลักษณะเป็นมณฑปขนาดที่พอดีกับการประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท เดิมถูกขุดลงไปลึกกว่า 4 เมตร น่าเสียดายที่รอยพระพุทธบาทไม่อยู่ที่เขานางทองเสียแล้ว ถ้ามีโอกาสเอากลับมาประดิษฐานที่เขานางทองอีกครา จะทำให้เขานางทองจะมีผู้คนมาชมและมานมัสการรอยพระพุทธบาทมากมายอย่างแน่นอน