วัดตะแบกลาย

               …เมื่อประมาณ 45 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปชมวัดตะแบกลาย ในทุกสัปดาห์ เพราะได้ตามคุณลุงหอม  รามสูต  บุตรชายหลวงพิพิธอภัย ไปที่ไร่ บริเวณ วัดกะโลทัย และวัดตะแบกลายได้พบเห็นการขุดค้น อย่างนักล่าสมบัติ อย่างไม่มีกติกา  ..... ซึ่งทำให้ โบราณสถานและโบราณวัตถุของเรา พังพินาศอย่างที่เห็นในทุกวัน ..แต่ก่อนการไปที่วัดตะแบกลายนั้นต้องบุกเข้าไปในป่ามิได้มีถนนตัดผ่านดังเช่นปัจจุบัน .....ถนนในกำแพงเพชร มีเพียง ถนนเทศา กับราชดำเนินเท่านั้น..
.....วัดตะแบกลาย เป็นวัดขนาดใหญ่....อยู่ทางไปโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร แยกเข้าไปทางคลองท่อทองแดง หมู่บ้านริมคลอง....มีถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้าและด้านข้าง...ภายในวัดตะแบกลาย....... มีเจดีย์ทรงกลม หรือทรงลังกา ขนาดใหญ่มาก ฐานแปดเหลี่ยม  ย่อมุมไม้สิบสอง ที่ยังเห็นหลักฐานที่ชัดเจนมาก ภายในเจดีย์ มีร่องรอยการเจาะเข้าไปในฐานเจดีย์ มีร่องรอย ใหม่ๆ คงหลังจากการพูดถึงการพบโบราณวัตถุที่วัดราชบูรณะแล้ว...ของนักล่าสมบัติ สมัยใหม่... ยอดของเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ อยู่สภาพที่ชำรุดมาก ไม่แตกต่างจากวัดเชิงหวาย..ด้านหน้าของวัดตะแบกลาย มีฐานของพระวิหารขนาดใหญ่ มีร่องรอยการขุดค้นแบบพลิกแผ่นดิน แทบไม่เชื่อสายตาตนเองว่ากำแพงเพชรเมืองพระพุทธศาสนา  มีการทำลายวัดกันมากขนาดนี้... ชิ้นส่วนของพระประธานเป็นบริเวณพระเพลา ตกอยู่ที่ริมวิหาร ไม่มีใครใส่ใจ ดูแล ขณะเข้าไปชมไฟกำลังไหม้ รอบพระเจดีย์และพระวิหาร
ด้านข้างของวัดตะแบกลาย ถูกถนนตัดผ่านรุกเข้ามาทั้ง ด้านหน้าและด้านข้าง อีกด้านหนึ่งมีการไถที่ทำไร่มันสำปะหลัง เฉียดพระวิหารและพระเจดีย์ไป....
.........วัดตะแบกลายเป็นอีกวัดหนึ่งที่ถูกบุกรุกมากที่สุด...และถูกขุดทำลายแบบไม่มีชิ้นดี.. สมควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์  ก่อนที่คิดทำอย่างอื่น เพราะอยู่กลางใจเมืองกำแพงเพชร อยู่ในสายตาของผู้ผ่านไปผ่านมาก่อนที่ นักขุดสมบัติ จะทำลาย เจดีย์เพื่อหาพระเครื่องอีกต่อไป....
.......กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก ....จะรักษาเมืองมรดกโลกทางอารยธรรมไว้ส่วนใหญ่และทิ้งส่วนน้อยคงไม่ได้ เพราะอิฐทุกก้อน ดินทุกอณู ในเมืองมรดกโลกล้วน มีค่ายิ่ง ทางอารยธรรม ทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี.... ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า กำแพงเพชรเคยยิ่งใหญ่ ทางอารยธรรม ไม่น้อยกว่าเมืองใดๆ ในลุ่มน้ำปิง.....สมควรดูแลและอนุรักษ์ยิ่งนัก