วัดโบราณนิรนาม ณ เมืองเทพนคร

 

               เมืองเทพนคร เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองนครไตรตรึงษ์ มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งตามตำนานว่าเป็นเมืองเนรมิต จากการตีฆ้อง หรือกลอง ตามตำนานท้าวแสนปม ดังนั้นบริเวณเมือง
เทพนครจึงมีวัดเก่าแก่ เรียงรายอยู่มากมายนับร้อยวัด...
               .เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2548 มีผู้ค้นพบวัดโบราณอีกวัดหนึ่ง ที่หมู่บ้านเนินสำราญตำบลเทพนคร อำเภอเมือง พระประธานอยู่ในลักษณะ จมดินอยู่ โผล่มาแค่พระชานุ ซึ่งผู้คนในบริเวณนั้น ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพระพุทธรูป แต่เมื่อขุดลงไปเล็กน้อย พบพระโกลนศิลาแลง ตามแบบกำแพงเพชรโดยทั่วไป มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูงวัดจากฐาน 150 เมตร นับว่าเป็นพระโกลนศิลาแลงที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ....
                ....ประชาชนเมื่อได้ข่าวว่าพบพระพุทธรูป พากันแห่กันมาชม และเป็นธรรมเนียม ในการขอตัวเลข แน่นขนัดวัด โบราณนิรนาม ณ เมืองโบราณเทพนครแห่งนี้..พระวิหารของวัดมีขนาดใหญ่มาก กว้าง 13 เมตร ยาวถึง 24 เมตร ยังมีร่องรอยที่ชัดเจนหันหน้าไปในทางทิศเหนือ ฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ค้นพบ อยู่ห่างจากพระพุทธรูปราว หนึ่งเมตร มีขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร มีพระองค์ขนาดย่อม โกลนศิลาแลงที่ชำรุดอีกหลายองค์ ...
                ....ด้านหลังของพระวิหาร มีเจดีย์ทรงกลม ขนาดใหญ่ ในเนื้อที่ฐาน ประมาณ 90 ตารางเมตร มีอิฐทรงกลม แต่อยู่ในสภาพที่ถ้าไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าเป็นเจดีย์...
                ....จากคำบอกเล่าของ นายประเสริฐ แย้มยง อายุ 65 ปี เจ้าของที่ดิน บริเวณวัดดังกล่าวเล่า ว่า มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้นานกว่า 37 ปี ไม่เคยทราบว่ามีพระพุทธรูปจมดินอยู่ เมื่อค้นพบ ได้ช่วยกัน ..
ทะนุบำรุง และบูรณะให้เป็นวัดที่ เหมาะกับการ สักการบูชา ส่วนจะตั้งชื่อว่าอะไรนั้น ....ต้องพูดคุยกันก่อน...
                .....การค้นพบวัดโบราณ ในครั้งนี้ ย่อมแสดงว่าเมืองเทพนคร เป็นเมืองใหญ่ในอดีต มีความเป็นมาที่น่าสนใจ สมควรที่จะได้ศึกษากันอย่างจริงจัง เพื่อเปิดศักราชใหม่ของประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในยุคของเมืองโบราณเทพนคร.....