วัดพระแก้ว
This text will be replaced

            วัดพระแก้ว เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุด ในกำแพงเมือง เป็นวัดประจำเมืองกำแพงเพชร เหมือนวัดมหาธาตุประจำเมืองสุโขทัย เป็นวัดในราชวัง ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ เพราะไม่มีร่องรอยของกุฎิ อยู่ในบริเวณวัดเลย
             เหตุที่เรียกว่าวัดพระแก้วเพราะ สันนิษฐานว่า เมื่อพระแก้วมรกตมาอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร ต้องมาอยู่ในวัดนี้แน่นอน ประชาชนทั่วไปจึงเรียกขานวัดแห่งนี้ว่าวัดพระแก้ว วัดพระแก้วมีมหาวิหารขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองกำแพงเพชร มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลง เป็นพระประธานอยู่บนมหาวิหาร บนฐานวิหาร มีมณฑปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า ควรเป็นที่ประดิษฐานของ พระแก้วมรกต ถัดมาเป็นวิหารขนาดเล็ก มีเจดีย์ฐานสิงห์ ทรงลังกา งดงามมาก ถัดไปเป็นพระนั่งสององค์ พระนอนหนึ่งองค์
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเฉพาะกำแพงเพชร
               ด้านหลังเป็นเจดีย์ประธาน เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดช้างเผือก แต่ที่จริงแล้วเรียกว่า วัดพระแก้วเหมือนกันเพราะเป็นวัดเดียวกัน