หลวงพ่อเพชรวัดบาง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน

 

            จะมีใครสักกี่คน ที่ทราบว่าที่วัดบาง กลางเมืองกำแพงเพชร มีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่พบในเมืองกำแพงเพชร เก่าแก่สมัยเชียงแสน ที่เรียกกันว่า สิงห์หนึ่ง ซึ่งนับว่าไม่ได้เห็นกันได้ง่ายนัก
             พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนได้รับอิทธิพลมาจาก พระพุทธรูปของอินเดียแบบปาละ มีพุทธลักษณะที่อวบอ้วน พระพักตร์กลมสั้น พระหนุ (หะนุ) หรือคาง เป็นปุ่มยื่น เม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ พระอุระนูนใหญ่ จีวรบางแนบไปกับพระวรกาย และที่สำคัญที่สุดคือ ชายสังฆาฏิพาดสั้นอยู่เหนือ ราวพระอุระ ด้านซ้าย ประทับ ปางมารวิชัย แบบขัดสมาธิเพชร งดงามมาก
          พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 3 ศอก 1 คืบ สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร คือหลวงพ่อเพชร ของวัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดตอม่อ ซึ่ง เป็นวัดเก่าโบราณ อยู่บริเวณตลาดศูนย์การค้า กลางเมืองกำแพงเพชร ในปัจจุบัน
           เมื่อประมาณ พุทธศักราช 2479 หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนี เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ในสมัยนั้น และหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชร มาจากวัดต่อม่อ ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณ มาไว้ในอุโบสถวัดบาง พร้อมกับหลวงพ่อสุโขทัย แต่มิได้ ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย แต่ประการใด
           ปัจจุบันหลวงพ่อเพชร วัดบางประดิษฐานอยู่ ในวิหารของวัดบาง แต่เดิมมิได้เปิดให้ประชาชนสักการบูชา หลังจากวันแม่ 12 สิงหาคม 2551 พระครูวิเชียรคุณโชติ ( ตุ่น คงประทีป)เจ้าอาวาสวัดบาง และประชาชนทั่วไป พากันขอให้เปิด สักการะ ดังนั้นชาวกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยว จะได้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. เพื่อชมบารมีของหลวงพ่อเพชร ของจังหวัดกำแพงเพชร พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวกำแพงเพชร ภูมิใจที่จะได้นำเสนอ เพื่อให้หลวงพ่อเพชร เป็นสัญลักษณ์ ของกำแพงเพชร เพื่อให้ คล้ายพระพุทธชินราช เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก
            จึงเชิญชวน ชาวกำแพงเพชร เข้าสักการบูชา หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุด เท่าที่พบในกำแพงเพชร