โบสถ์ล้ำค่า วัดอัมพาพนาราม
This text will be replaced

             ที่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร คุณจันทรา กุลนันทคุณ วัฒนธรรมอำเภอคลองขลุง ได้เล่าถึงความงามและความเก่าแก่ของโบสถ์วัดอัมพาพนาราม ให้เราฟังมาหลายครั้ง แต่ยังไม่มีโอกาสไปชมเลย วันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2552 คุณจันทราได้นัดเราไปชม โบสถ์โบราณวัดอัมพาพนาราม
             วัดอัมพาพนาราม มีชื่อที่ประชาชน เรียกชานกันว่าวัดวังไทร เป็นวัดใหม่ที่สร้างซ้อนบนวัดเก่า เดิมชื่ออะไรนั้นไม่สามารถทราบได้ เพราะไม่มีการจดบันทึกไว้ ได้ไปพบพระครูกิตติวชิรโสภิต เจ้าอาวาสวัด ท่านได้บวชที่วัดนี้มากว่า 20 ปี กำลังบูรณะวัด ให้เป็นสมัยใหม่อย่างเต็มกำลัง วัดอัมพาพนาราม จึงเป็นวัดที่กำลังพัฒนา แต่โชคดีที่ท่านยังไม่ลืม อุโบสถโบราณ อายุกว่า ร้อยปี ที่เกือบถูกทิ้งร้าง อยู่มุมวัดด้านหน้าที่ดินวัดมีปัญหาน้ำท่วมวัดทุกปี จึงต้องถมสูงขึ้น ทำให้โบสถ์โบราณจึงไม่สง่างาม
          ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า เดิมผนังโบสถ์ เป็นเป็นพนังที่กั้นด้วยได้ไผ่ หลังคามุงแฝก ชาวบ้านคงสร้างขึ้น แต่ที่แปลกคือ พระประธานที่เจ้าอาวาสนำย้ายมาไว้บนกุฏิของท่าน กลับสร้างด้วยโลหะ ห่มจีวรลวดลายดอกพิกุล ลักษณะงดงาม ธรรมดาถ้าวัดที่ประชาชนสร้าง จะสร้างพระประธานที่เป็นปูนปั้น ลักษณะไม่งดงาม จึงอาจสันนิษฐานว่า โบสถ์หลังนี้ อาจไม่ได้เป็นฝีมือประชาชนและเป็นฝีมือของช่างหลวง ซึ่งอยู่ในสภาพที่เห็นนี้มาตลอด ด้านหลังโบสถ์เดิมมี พระเจดีย์ขนาดใหญ่ ไม่ทราบรูปทรงเพราะได้ถูกรื้อทำลายไปแล้ว เป็นเพราะพวกขุดหาสมบัติ หรือพระเครื่องก็เป็นได้
           หลังคาโบสถ์ เปลี่ยนจากกระเบื้องขอ เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ อาจง่ายดี แต่ทำให้ความงามลดไปอย่างน่าเสียดาย ได้เรียนถามท่านเจ้าอาวาสว่า มีโครงการรื้อหรือไม่ ท่านตอบได้อย่างน่าชื่นใจว่า ไม่รื้อแน่นอน แต่โบสถ์หลังนี้ยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานสถานของกรมศิลปากร อาจถูกรื้อทำลายเมื่อใดก็ได้
           โบสถ์เกือบทุกวัดในประเทศไทย ต่างมีสถาปัตยกรรมเดียวกันทั้งประเทศ มันทำให้ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เมื่อมีโบสถ์ลักษณะงามอย่างนี้จึงไม่อยากให้ถูกทำลาย ประเทศไทยของเรา มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเพราะ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากทุกประเทศ ฝากท่านเจ้าของท้องที่ ได้ช่วยกันดูแล ของมีค่ามักอยู่ในท้องที่ที่ผู้คนไม่รู้ค่าเสมอ ท่านจะได้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมทุกเรื่องที่นำเสนอไปแล้วกว่า 500เรื่อง นี้ซ้ำได้อีกทางอินเตอร์เนต วิดิโอกูเกิล โดยพิมพ์ kpp ต่อด้วยชื่อเรื่อง เช่น kpp โบสถ์ล้ำค่า วัดอัมพาพนาราม ท่านจะได้ชมซ้ำอย่างจุใจ