แย้ สัตว์ที่อาจสูญพันธ์

 

         แย้เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานที่กำลังนับวันหายากเข้าทุกทีหรือว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์ ไปจากแผ่นดินอันอุดมของเรา แย้มีลักษณะตัวแบน หางราบโคนหางแบนและแผ่บายออก สีข้างแผ่ขยาย สันหลังหนังข้างคอ มีรอยพับตามขวางรอบลำตัวมีเกล็ดประมาณ 40 แถว ขอบดำเรียบไปข้างลำตัว ท้องและอกสีส้มสด ตัวผู้จะมีพังผืดด้านข้างและสวยกว่าตัวเมีย ที่อาศัยของแย้จะขุดรูอยู่ ในบริเวณดินทรายที่เป็นที่ดอนมีทางออกอีกรูหนึ่งเพื่อหนีภัย แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของมนุษย์ได้ ที่จับเอาแย้มาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด ราคาค่อนข้างสูง8 ตัว ราคาประมาณ 100บาท หาซื้อกันได้ในชนบทและตลาดสดทั่วไป
        เมื่อวันที 3 มิถุนายน 2547 เราอยากรู้วงจรชีวิตของ แย้ จึงได้นัดกับ คุณสมปราชญ์ ขันทอง ผู้ยึดอาชีพ จับแย้มาขายบริเวณ ทางไปศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เราเดินเข้าไปในป่าโปร่ง ลึกเข้าไป ในป่าแดง เพื่อหารูแย้ เพื่อเห็นวิธีดักแย้ และวิธีขุดแย้ ในที่สุดในเวลาหลายชั่วโมงเราพบแย้ ไม่กี่ตัว คุณสมปราชญ์ ขันทอง ได้สาธิตการจับแย้ด้วยวิธีต่างๆให้คณะของเราชม เป็นเรื่องง่ายและสามัญมาก แต่เราต้องยอมรับรับว่า การหาแย้ ดูเหมือนว่าง่ายแต่เราไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย และไม่มีประสบการณ์ด้วยการหาแย้จึงเป็นประสบการณ์และความรู้ใหม่ของพวกเรา…
        นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..พบว่าแย้เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่ ความ สมดุลทางธรรมชาติ ขณะนี้ลดจำนวนลงมาก เพราะมนุษย์นิยมมาปรุงเป็นอาหาร และกำลังดำเนินการถึงวิธีเพาะเลี้ยง เพื่อให้แย้เป็นสัตว์ ที่ผู้คนรู้จัก และนิยมในรสชาติ ไม่สูญพันธ์ไปจากประเทศไทยถ้าการเพาะเลี้ยงสำเร็จ แย้ จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวสำคัญในบ้านเมืองของเราดังนั้นการศึกษาวงจรชีวิตของแย้ จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษายิ่งพื่อแย้จะได้ไม่สูญพันธุ์เหมือนสัตว์อื่นๆในเมืองของเรา แย้สัตว์ที่น่าห่วงว่าจะสูญพันธ์