การทอผ้าในงาน OTOP

 

        เมืองกำแพงเพชร มีการทอผ้าหลายหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านล้วนมีภูมิปัญญาของตนเอง มีทั้งความคิดใหม่ และที่จดจำมาจากบรรพบุรุษ ที่อพยพมาจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ทำให้การทอผ้าเกิดความหลากหลายและงดงาม มีรูปแบบที่ดัดแปลงเป็นของตนเอง และยังมีเค้าของการทอผ้าในท้องถิ่นเดิม ที่อพยพมาอย่างน่าชมยิ่ง
          ได้มีโอกาสเข้าไปชมการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตติอุทยานกำแพงเพชร การทอผ้าการย้อมสีผ้า ในการดูแลของอาจารย์รุ่งธรรม ธรรมปรียานันท์ ที่มีการสาธิตทำผ้าตัวอย่าง ครบวงจรโดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงไหม สาวไหมและการทอผ้า การย้อมสี การตัดเย็บ นับว่าเป็นการสาธิตและส่งเสริมชาวบ้านได้อย่างจริงจัง และชาวบ้านที่นำมาแสดง ดูมีความสุขกับการที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบ การทอผ้าพื้นเมือง มักทอด้วยกี่กระตุก ผ้าไหมที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
้          ผ้าที่ผลิตในกำแพงเพชร ไม่แพ้การผลิตในแหล่งใดในประเทศไทย ในฐานะคนในท้องถิ่น ควรสนับสนุนด้วยการเริ่มต้น อาชีพการทอผ้าทำความหวังให้กลับคืนมา เป็นภูมิปัญญาที่น่ายกย่องน่าภูมิใจยิ่งนัก