การทอเสื่อ บ้านหงษ์ทอง

 

        เดินทางตามหาภูมิปัญญาตำบลบ้านโคน จังหวัดกำแพงเพชร มาสองวัน จากหมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า จนถึงหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี แต่ละหมู่บ้านมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประจำหมู่บ้านของตน จนกระทั่งถึงบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหงส์ทอง เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งเป็นทางการ มาตั้งแต่พุทธศักราช 2512 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน และจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นลาวครั่ง เดิมบ้านหงส์ทองเรียกกันว่า บ้านกระโดน ชาวบ้านเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ตามชื่อของ ครูสุนทร หงส์จีนจึงเรียกหมู่บ้านกระโดนใหม่ว่า หมู่บ้านหงษ์ทอง
้          เราไปพบกับลุงอิน นามสง่า อายุ 61 ปี และคุณป้าเหม นามสง่า ภรรยา ซึ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2510 แต่เดิมทั้งสองท่าน ทอผ้าและทอเสื่อด้วย ปัจจุบันหรือแต่ทอเสื่อเพียงอย่างเดียว ทั้งทอไว้ใช้และทอขาย ในเทศกาลสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร บ้านของท่านอยู่ ริมถนนปลูกต้นกกราชินี ไว้ข้างบ้านริมถนนจำนวนมากเป็นต้นกกพันธุ์ดีที่ไม่ ต้องใช้น้ำมาก ท่านพาเราไปตัดต้นกก แล้วนำมาผ่าซีก นำต้นกกไปไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปย้อม เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงมาทอเป็นเสื่อ ซึ่งท่านยังคล่องแคล่วและมีกำลังที่จะรักษาวัฒนธรรมการทอเสื่อนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมกำแพงเพชร
้          ด้วยอัธยาศัยที่งดงาม ของประชาชนในทุกหมู่บ้านที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ ตำบลบ้านโคนจึงน่าสนใจมาก ที่สามารถรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดิมไว้ได้อย่างงดงามในทุกหมู่บ้านการเดินทางไปค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้านในครั้งนี้จึงคิดว่าคุ้มกับความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อบ้านโคนของเราอย่างมากที่สุด