ปลากัด

 

        ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทย นิยมเพาะเลี้ยง ตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากัดปลา
ที่กำแพงเพชรปลากัดเป็นที่นิยมเลี้ยง มานานแต่เดิมมิได้เพาะเลี้ยง แต่ไปซ้อนปลากัดที่หนองปลิง หนองน้ำขนาดใหญ่ที่ตอนเหนือเมืองกำแพงเพชร ดังปรากฏในเพลงพวงมาลัยที่ชาวกำแพงเพชรร้องเล่นกันมายาวนาน ดังตอนหนึ่งที่ว่า
        เจ้าฉุยฉายเอย เจ้าเยื้องย่างกาย กระเดียดกระทายกระทัดรัดมือหนึ่งก็เด็ดใบบอน มือหนึ่งก็ช้อนปลากัด แม่อุ่นเรือนเพื่อนรัก รักเสมอใจเอย แสดงให้เห็นว่าชาวกำแพงเพชร ลงไปในหนองปลิง มือหนึ่งเด็ดใบบอน อีกมือหนึ่งไปช้อนปลากัดแสดงถึงปลากัดมีจำนวนมากขนาดที่ใช้มือช้อนได้อย่างสบายปลากัดจึงเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของชาวกำแพงเพชร
      ปลากัดพบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนองบึง แอ่งน้ำลำคลองการเลี้ยงปลากัดส่วนใหญ่จะมีการคัดเลือกพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ปลากัดมี สีสันงดงามมีหลายชนิดเช่น ปลากัดหม้อ หรือเรียกกัดว่าลูกหม้อ ซึ่งเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงคนสำคัญของของกลุ่มงานหรือคนดั้งเดิมของงานนั้นๆปลากัดทุ่ง ปลากัดจีน
      ปลากัดเป็นนักสู้ มีศิลปะการต่อสู้ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ชัยชนะคือความสง่างามของนักสู้ขนาดจิ๋ว ปลากัดจึงเป็นปลาที่สวยงามและอาจหาญยิ่งนัก ในขณะที่เข้าต่อสู้ ยิงแผ่พองเปล่งประกายความงามของสีสัน ของลำตัว ครีบ หาง ทำให้ปลากัดเป็นได้ทั้งกีฬา และศิลปะทำให้ ปลากัด เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกปลากัดจึงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศไทยปีหนึ่งจำนวนไม่น้อยที่เราไม่ควรมองข้ามไปปลายอดนักสู้ จึงงดงามและสวยกว่าปลาชนิดใด