การต่อเรือจำลอง

          เรือเป็นพาหนะทางน้ำที่สำคัญที่สุดในอดีต เพราะการคมนาคม การติดต่อค้าขาย การไปมาหาสู่ล้วน ใช้เรือเป็นพาหนะทั้งสิ้น โดยใช้ตามแม่น้ำลำคลอง ในวิถีชีวิต แต่ในปัจจุบันเรือในวิถีชีวิตได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว คงเหลือแต่เรือในทะเล มหาสมุทรที่ยังใช้กันอยู่ ในการเดินเรือและการหาปลา หรือการท่องเที่ยวเท่านั้น
          ที่บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร หลังร้าน ครัวเห็ดโคน มีนายช่างไม้ท่านหนึ่ง มีฝีมือในการต่อเรืออย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรือจำลอง ขนาดเล็กต่อได้ทุกขนาด ทุกแบบ ด้วยฝีมือที่ดียิ่ง นับได้ว่าเป็นศิลปิน ผู้มีภูมิปัญญาไทย ด้านช่างไม้หาใครเปรียบได้ยาก ท่านคือนายช่างแม้น เชื้อรอด อายุราว 74 ปี ได้ทำหน้าที่ ผู้นำในการผลิตเรือโบราณที่หายสาบสูญไปจากลำน้ำและวิถีชีวิตในปัจจุบัน เรือที่ศิลปินผู้นี้ที่รังสรรค์คือ เรือหางแมงป่อง หรือเรือแม่ปะ เรือใบ เรือชะล่า เรือหาปลาทุกชนิด ถ้ามีแบบมาให้ นายช่างแม้น สามารถถอดแบบได้อย่างสวยงาม และฝีมือประณีตมาก จึงมีผู้มาให้นายช่างแม้นต่อเรือทุกวันจนผลิตไม่ทัน
          ปัจจุบัน นายช่างแม้นได้รวบรวมผู้คน ในชุมชนป่ามะม่วง ราว 1 5คน โดยมี นายแหน่น สง่าสันเทียะ เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม เพื่อจัดทำให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเป็นสินค้า โอทอป แม้ปัจจุบัน กลุ่มของนายช่างแม้น มิได้ผลิตเป็นสินค้าโอทอป แต่เรือโบราณหรือเรือจำลองนี้ กลับขายดี เพราะเป็นสินค้าภูมิปัญญาไทยแท้ๆ ที่ตลาดต้องการนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นของที่ระลึก
          การผลิตใช้เครื่องมือช่างธรรมดา แต่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตมาก นายช่างแม้น ได้จัดทำ เหมือนของจริงทุกอย่างแม้แต่ลำเรือก็ใช้ขุดเอา และใช้เหมือนจริงทุกส่วน เรือของนายช่างแม้น จึงมีคุณค่าในทุกด้าน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และภูมิปัญญาไทย ที่สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง
          เรือจำลอง ที่คณะทำงานรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมไปศึกษาและบันทึกการทำงานของนายช่างแม้นไว้ จะเป็นอนุสรณ์หรือจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ถึงฝีมือการช่างไทย ว่าไม่ด้อยไปกว่าชาติใดๆในโลก ขอขอบคุณนายช่างแม้น ที่กรุณาสาธิตการผลิต เรือจำลองให้คณะของเราอย่างครบขั้นตอน เราจึงขอบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความภูมิใจในตัวของนายช่างแม้น ตลอดกาล