ลูกปัดสมัยทวาราวดี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ไปสำรวจเมืองไตรตรึงษ์ อีกครั้ง เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เมืองไตรตรึงษ์ ขณะครบ ๑,๐๐๐ ปีและ เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์ผู้คนในขณะปัจจุบัน ได้พบราษฎรที่ทำไร่ในกำแพงเมืองเก่านครไตรตรึงษ์ นำลูกปัดสมัยทวาราวดีที่พบ ทุกวันหลังฝนตก แม้ในวันที่ไปสำรวจมาให้ชม มีประชาชนมาค้นหาจำนวนมาก นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ควรบันทึกไว้ในเมืองกำแพงเพชร ถึงนครไตรตรึงษ์เมืองโบราณเมืองแรกของจังหวัดกำแพงเพชร