สู่เส้นทางวรรณศิลป์

 

          โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2550 ซึ่งดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดกำแพงเพชรเขต 1 ดำเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2550 ณ อาคารอเนกประสงค์อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นำเสนอเรื่องเรื่องราวของการเขียนและการอ่านคำประพันธ์ท่ามกลางกลิ่นอายแห่ง อารยธรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลก ตั้งใจที่จะให้ความรู้และความตระหนักแก่เยาวชนในเรื่องวรรณศิลป์ เน้นไปที่การอ่านและเขียนกาพย์กลอน ซึ่งในปัจจุบัน นักเรียนไม่สามารถเขียนได้แล้ว
          โดยมุ่งเน้นไปที่ เยาวชนในช่วงชั้นที่ 2 คือระดับ ประถมปลายซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่ถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างง่ายดายและจดจำได้อย่างดี โดยเน้นไปที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง บ้านน้ำดิบ บ้านคลองห้วยทราย บ้านเกาะสะบ้า บ้านบ่อสามแสน วัดอรัญญิกาวาส บ้านเกาะน้ำโจน บ้านลานหิน วัดกัลปพฤกษ์ ในจำนวนโรงเรียน ละ 10 คน โดยตั้งใจที่จะให้เยาวชนทั้งหมด สามารถสืบสานการเขียนและการอ่านคำประพันธ์ ประเภทกาพย์กลอนได้อย่างไพเราะน่าฟัง มีความรักในการเขียนและอ่านคำประพันธ์ และสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดคือการให้เยาวชนได้ซาบซึ้งในความเป็นคนไทย สายเลือดไทย ความเป็นกำแพงเพชร ความรักและหวงแหนในแผ่นดินเกิด
          ศิลาแลง บางแห่งเรียกว่าแม่รัง เกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ฝนตกมาก และแล้งนาน ในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูง ทำให้ท่วมตอนบนของชั้นดิน ทำให้เกิดสารประกอบเหล็กออกไซด์ มากขึ้น มักรวมกันเป็นกลุ่ม จึงเกิดเป็นโพรงว่าง เป็นทางให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นลงได้ง่าย และกลายมาเป็นศิลาแลงในที่สุด
          โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐานคือ ฐานการเขียน กาพย์ยานี ฐานการอ่านกาพย์ยานี ฐานการเขียนกลอนสุภาพ และฐานการอ่านกลอนสุภาพ โดยใช้บรรยากาศของวัดพระสี่อิริยาบถหล่อหลอม ความเป็นคนไทยสายเลือดไทยเข้าด้วยกัน ท่ามกลางอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกกำแพงเพชร เยาวชนทั้ง 10โรงเรียน ต่างตื่นตาตื่นใจ ในเนื้อหาและบรรยากาศของเมืองมรดกโลก มีความสุขและวิ่งเล่นกันอย่างไร้เดียงสา หลังจากเรียนรู้เมืองมรดกโลก จากการอ่านและเขียนกาพย์กลอนแล้ว ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท่ามกลางอรัญญิก เมืองกำแพงเพชร อย่างเป็นสุข เมื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วต่างแยกย้าย ไปชมวัดวาอารามในบริเวณนั้น อาทิ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสิงห์ วัดฆ้องชัย บ่อศิลาแลง ด้วยอากัปกิริยาที่น่าชื่นชมกับ ผ้าขาวผืนนี้ ที่ผู้ใหญ่กำลังแต่งแต้มสีสันแห่งความรักชาติ ในชีวิตและจิตใจของเขาทุกคน เส้นทางวรรณศิลป์ ความงามแห่งกาพย์กลอน ความสุนทรีย์แห่งรสเสียงเสนาะ ถูกขับออกมา คนแล้วคนเล่า ท่ามกลางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทายาทแห่งวรรณศิลป์ได้บรรลุเป้าหมายเข้าบ้างแล้ว
          ตอนบ่ายทุกคนแยกย้ายไปเขียนคำประพันธ์ เพื่อนำมาประกวดกัน เยาวชนทุกคนเขียนคำ ประพันธ์ได้ อ่านได้ ทั้งกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ สร้างความชื่นชมให้กับวิทยากร ที่ไปให้ความรู้แก่เยาวชน ครูอาจารย์ที่นำนักเรียนมาต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่เห็นความสำคัญ ของเยาวชนและครอบครัว ให้งบประมาณแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เยาวชนและครอบครัว เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อเพาะต้นกล้าน้อยๆ ให้เติบใหญ่ เป็นพันธุ์พฤกษ์ ที่เป็นร่มเงาต่อสังคมในอนาคต ความหวังของบ้านเมือง ของเราจะมีความหมายที่ยั่งยืนท่ามกลางกระแสสังคมที่โหดร้าย เราหวังว่าเส้นทางวรรณศิลป์จะติดไปกับชีวิตของเยาวชนของเราตราบนิรันดร์กาล