การสร้างพระเครื่องสมัยปัจจุบัน

This text will be replaced

          พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร มีชื่อเสียงมาก จนกระทั่งคำขวัญวรรคแรกของจังหวัดกำแพงเพชรว่า กรุพระเครื่อง นั่นหมายความว่า เมืองกำแพงเพชรมีพระเครื่องมากมาย นับร้อยพิมพ์ มีกรุพระเครื่องนับร้อยกรุ ทั้งฝั่งกำแพงเพชรและฝั่งนครชุม ทำให้พระเมืองกำแพงไดรับยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าของเบญจภาคี หรือจักรพรรดิของวงการพระเครื่อง คือพระซุ้มกอ
           
พระเครื่องเมืองกำแพงเพชรมีมากมายก็จริง แต่ในปัจจุบันพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ที่เป็นพระกรุแท้ๆหาไม่ได้ในคนกำแพงเพชรแล้ว เพราะถูกซื้อหาไปไว้ที่ต่างประเทศเกือบหมด ที่เหลือก็เป็นพระเครื่องที่ผลิตใหม่เกือบทั้งสิ้น....ที่บ้านปากคลองกลาง บ้านนายบรรเจิด เกตุเที่ยง มีแม่พิมพ์พระโบราณที่พบในกรุจำนวนมาก เกือบทุกพิมพ์ ทำให้การพิมพ์พระเครื่องสมัยใหม่ จึงทำได้เหมือนพระโบราณมาก ประกอบกับนายบรรเจิด เกตุเที่ยงผลิตพระเครื่องตามตำราดั้งเดิมจึงทำให้พระเครื่องที่พิมพ์ใหม่ เหมือนพระกรุแทบดูไม่ออก
           
เคล็ดลับที่สำคัญคือใช้ดิน ในบริเวณทุ่งเศรษฐี แหล่งกำเนิดพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร
ใช้พิมพ์ด้วยมือ เหมือนสมัยโบราณ ขูดหลังด้วยตอก มีรอยลายนิ้วมือกดทับ วิธีเผาก็ทำแบบโบราณคือใช้เตาถ่าน ใช้ขี้เถ้ากลบ ทำสีให้องค์พระมันด้วยน้ำข้าว ...ขัดด้วยใบตองแห้ง ทำให้พระออกมามันสวยงาม ราวกับพระกรุจริงๆ ควรชื่นชม นายบรรเจิด เกตุเที่ยง กับนายเรวัต อุดมรัตนศิริชัย ได้ร่วมมือกันสร้างพระเครื่องอันเป็นภูมิปัญญาไทย ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม พิมพ์พระเครื่องตามแบบโบราณอย่างแท้จริง
       
อย่างน้อยคนรุ่นหลังจะได้รู้จักว่าพระซุ้มกอ ที่หายากมากในขณะนี้ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
คนโบราณสร้างพระพิมพ์ด้วยวิธีไหน ทำไมจึงมีราคาแพงมาก ล้วนเป็นภูมิปัญญาไทยที่ยิ่งใหญ่ แหล่งอื่นๆ ใช้เครื่องพิมพ์พระกันไปหมดแล้ว เหลือที่ปากคลองกลางแห่งเดียวที่ทำด้วยมือ และทำได้งดงามมาก ทั้งสองท่านอนุรักษ์ การพิมพ์พระเครื่องตามแบบสมัยโบราณได้อย่างครบวงจร พระเครื่องที่ผลิตใหม่เป็นสินค้าโอทอบ ที่สำคัญของเมืองกำแพงเพชร เป็นของที่ระลึก เป็นพุทธบูชา สำหรับผู้ที่รักในศิลปะอันงดงามของพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร เป็นของฝากล้ำค่าจากเมืองกำแพงเพชร
           
ขอบคุณ ท่านผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ให้ลูกหลานของเราสืบไป
พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร อดีตที่ยิ่งใหญ่ ของเมืองมรดกโลกกำแพงเพชร