ระบำกำแพงเพชร

         เมืองโบราณ กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ได้รับยกย่องจาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเมืองมรดกโลกร่วมกัน เพราะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ในยุคเดียวกัน ...และในทำนองเดียวกัน นอกจากทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว ทางนาฏศิลป์ กรมศิลปากรได้คิดทำนองเพลง และท่ารำใหม่ เรียกกันว่าระบำโบราณคดี โดยค้นท่ารำและการแต่งกายจากเทวรูป เทวนารี จากเมืองต่างๆ กลายมาเป็นระบำสุโขทัย ระบำศรีสัชนาลัย และระบำกำแพงเพชร ซึ่งสดสวยและงดงามที่สุด เท่าที่เคยชมมา กลายเป็นชุดระบำมรดกโลกในที่สุด
           
ระบำกำแพงเพชร เป็นระบำที่คิดขึ้นล่าสุด เนื่องจากในปีพุทธศักราช 2543 อาจารย์สันติ อภัยราช
ได้เขียนบท การแสดง แสง เสียงในงานประเพณี นบพระเล่นเพลงขึ้น ชื่อเรื่องว่า กำแพงเพชรบุรี ศรีวิมลาสน์ เฉลิมอาสน์องค์ราชัน และได้เชิญอาจารย์สมภพ เพ็ญจันทร์ อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย มาคิด ระบำกำแพงเพชร ขึ้น โดยจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกค่าใช้จ่ายในการตัดชุดระบำกำแพงเพชร ให้ และออกแบบเครื่องแต่งกายจาก เทวสตรี ที่พบในศาลพระอิศวร ......ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และเทวสตรี จากวัดสิงห์ ส่วนท่ารำคิดจาก นางอัปสรที่ประดับที่เจดีย์จัดช้างรอบ กำแพงเพชร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ทำดนตรีประกอบ ในที่สุด ได้มาแสดงครั้งแรกในการแสดง แสงเสียง ในปี พ.ศ. 2543 ประกอบการแสดง เรื่อง กำแพงเพชรบุรี ศรีวิมลาสน์ เฉลิมอาสน์องค์ราชัน ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
          
จากนั้น ได้นำมาแสดงอีกหลายครั้ง ในการแสดง แสง เสียง ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง จนกระทั่งอาจารย์สมภพ เพ็ญจันทร์ ย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ อาจารย์สันติ อภัยราช ซึ่งเขียนบทและกำกับการแสดงแสง เสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง มาโดยตลอด ได้ขอให้
       
อาจารย์พรทิพย์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์นาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ไปศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้ระบำกำแพงเพชร ได้กับมาอยู่กับกำแพงเพชรตลอดไป ในที่สุด อาจารย์พรทิพย์ สุขสวัสดิ์ ทำการถ่ายทอดมาได้สำเร็จ โดย การสนับสนุนทุนบางส่วนจากอาจารย์สันติ อภัยราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นำ ระบำกำแพงเพชร มาแสดงในการแสดง แสง เสียง ในงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง เรื่อง ธรรมนาคร สถิตาภรณ์ กำแพงเพชร ประจำปี 2552 ซึ่งจัดการแสดง ในวันที่ 8 9 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดพระแก้ว กำแพงเพชร ซึ่งระบำกำแพงเพชร จะอยู่คู่กับกำแพงเพชรตลอดไป