กำแพงเพชรเทพเนรมิตเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปิงตอนที่ 1

 

          เป็นการแสดง แสงเสียงในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี 2550 แสดงตามแนวกำแพงเมืองและป้อมปราการ ส่วนผู้ชม ล่องเรือชม ในลำคลองคูเมืองในธรรมชาติที่งดงามยิ่งนัก ยิ่งบรรยากาศในยามค่ำคืนยิ่งทำให้งดงาม เหนือการพรรณนา
          ฉากที่หนึ่งเป็นการสร้างเมืองกำแพงเพชร ซึ่งพระเจ้าพรหมขับไล่ขอมดำมาทางทิศใต้ ติดลำน้ำปิง ขอมดำไม่สามารถหนีต่อไปได้ พระอินทร์เกรงว่าผู้คนจะล้มตายหมดเผ่าพันธุ์ จึงขอให้พระวิษณุกรรมเนรมิตกำแพงขวางเอาไว้ กำแพงเนรมิตนั้นเรียกขานกันว่ากำแพงเพชร
          ลุงภูมิ…นำไก่มาให้เราชม 2 สายพันธุ์คือ เหลืองหางขาว และประดู่หางดำ ท่ามกลางความสนใจของนักวิชาการวัฒนธรรมที่ติดตามไปทำรายการด้วยความทึ่งในการเลี้ยงไก่ชน..เหมือนลูกของลุงภูมิ….
          พระเจ้าชัยศิริโอรสของพระเจ้าพรหม อพยพผุ้คนลงมาจากทางเหนือ พบกำแพงเมืองงดงามแข็งแกร่ง ชัยภูมิเหมาะสมในการสร้างเมืองจึงขึ้น และสถาปนาเมืองแห่งนี้ว่าเมืองกำแพงเพชร จบฉากที่ 1 และ ที่ 2 มีผู้คนประทับใจเป็นจำนวนมาก