กำแพงเพชรเทพเนรมิตเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปิงตอนที่ 2

 

          เป็นการแสดง แสงเสียงในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี 2550 แสดงตามแนวกำแพงเมืองและป้อมปราการ ส่วนผู้ชม ล่องเรือชม ในลำคลองคูเมืองในธรรมชาติที่งดงามยิ่งนัก ยิ่งบรรยากาศในยามค่ำคืนยิ่งทำให้งดงาม เหนือการพรรณนา
          ตอนที่สองเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองกำแพงเพชร เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ยกกองทัพจากตีกรุงศรีอยุธยาแล้ว ได้แวะมาปล้นเมืองกำแพงเพชร แต่ไม่สามารถหักเข้าเมืองเพราะชาวกำแพงเพชรต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ทั้งหญิงและชาย
          ฉากที่ 4 เป็นฉากการเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก ของจังหวัดกำแพงเพชรในการได้รับการยกย่องจาก องค์การสหประชาติ ให้เป้นเมืองมรดกโลก ยังความภูมิใจมาสุ่ชาวกำแพงเพชรทุกคน