มวยคาดเชือก กระบี่กระบอง ควงกระบองไฟ และพ่นไฟ มหรสพ สามัญของไทยสมัยโบราณ

          จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานสมโภช พระแสงราชศัสตราประจำเมืองกำแพงเพชร ในเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยจัดมหรสพยิ่งใหญ่ หลายรายการ นอกจากโขนแล้ว ยังมีมวยคาดเชือก กระบี่กระบอง ควงกระบองไฟและพ่นไฟ เพื่อสมโภชโบราณวัตถุที่สำคัญของคนกำแพง
          มวยคาดเชือก ความงดงามแห่งศิลปะไทย ที่แฝงไปด้วยพิษสง มาแต่สมัยโบราณมีท่าประกอบถึง 385 ท่า มวยคาดเชือกจะนุ่งกางเกงม่อฮ่อม คาดเชือกที่มือก่อนชก และค่อยๆเยื้องย่างเข้าหากัน ความงดงามที่สุดคือท่าไหว้ครู เป็นท่าที่แสดงออกถึงการเริ่มต้นการต่อสู้ มีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง คือปี่ชวา กลองแขก นักมวยคาดเชือกที่มีชื่อเสียงมากคือ นายขนมต้ม แห่งกรุงศรีอยุธยา มีแม่ไม้มวยไทยมากมาย อาทิ ฤาษีบดยา ตาเถรกวาดลาน พระรามเดินดง หนูไต่ราว ซึ่งท่านจะได้ชมความพิสดาร ของแม่ไม้มวยไทย ก่อนที่จะหายสาบสูญไป มีแต่ใช้กำลังเข้าประหัตถ์ประหารกัน (ชมการแสดง)..............
          กระบี่กระบอง เป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง เป็นการละเล่นแบบของไทยอย่างแท้จริง เป็นกีฬาและจัดเป็นมหรสพ ที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการฝึกหัดอาวุธในยามสงบ เป็นการแสดงทำให้ตื่นเต้น เร้าใจ มักแสดงในบริเวณกว้างๆ เครื่องกระบี่กระบอง มีสองชนิดคือเครื่องไม้รำและเครื่องไม้ตี เป็นอาวุธจำลองที่ทำมาจากหวาย ต่อเมื่อชำนาญมากแล้วจึงมาใช้กระบี่จริง การเล่นกระบี่กระบอง ประเภทการแสดง จะรู้ไม้กันอยู่สามารถรุกไล่กันได้อย่างงดงาม และน่าหวาดเสียว ในการแสดงกระบี่กระบองเช่นกัน กระบี่กระบอง มีการไหว้ครู ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ ดนตรี กับการแสดงกระบี่กระบอง ทั้งดาบคู่ ดาบเดี่ยว ดาบกับดั้ง ดาบกับเขน ดาบกับโล่แล้วแต่จะกำหนด เป็นการแสดงที่เร้าใจตลอดเวลาการต่อสู้...( ชมการแสดง)
          การควงกระบองไฟ และการพ่นไฟ เป็นการฝึกทักษะ ความสามารถในการใช้กระบอง ในการทำสงคราม นำมาพัฒนาเป็นการละเล่น ควงกระบองไฟ งดงามและน่าสนใจมาก เมื่อควงกระบองได้น่าหวาดเสียว แล้วจึง พ่นไฟ ซึ่งอันตรายมาก ถ้าไม่ชำนาญและไม่รู้ทิศทางลมแล้วจะเกิดอันตราย กับผู้แสดง ( ชมการแสดง)
          การแสดงมหรสพเหล่านี้ นับวันหาชมได้ยากยิ่งขึ้นทุกวัน นับเป็นความโชคดีของชาวกำแพงเพชร ที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดการแสดงชุดนี้ขึ้น ทำให้ความทรงจำเก่าๆกับมาอีกครั้ง และได้เห็นความสำคัญ ของศิลปะไทย และภูมิปัญญาไทย อย่างที่ไม่มีโอกาสได้ชมมาก่อน ขอบคุณจังหวัดกำแพงเพชร ที่จัดการแสดง..............