คำบรรยาย พิธีเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง

          ดินแดนแห่งความอุดม มีผืนดิน ที่เหมาะสมกับการทำ เกษตรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย คือดินแดนแห่งลุ่มน้ำปิงอันสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอันเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิด ดินแดนสำคัญแห่งนี้คือ แผ่นดินเมืองกำแพงเพชร
          กล้วยไข่ เป็นผลไม้แห่งวัฒนธรรมซึ่งน่าจะมีมาช้านาน ด้วยกล้วยไข่สุกงอมและหอมหวานพอดีกับเทศกาลวันสารทแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ที่ชาวพุทธนำกระยาสารทมาถวายพระสงฆ์ กล้วยไข่จึงเป็นดั่งเครื่องเคียง หยุดความหวานแหลมของกระยาสารท รับประทานด้วยกันอย่างพอเหมาะ อร่อยอย่างที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารับประทานกับ กล้วยไข่ที่ปลูกในแผ่นดินเมืองกำแพงเพชร
          จนกระทั่งกำแพงเพชร มีคำขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ แห่งเมืองว่า กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง เริ่มมีครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายจำนง ยังเทียน ได้จัดงานกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ขึ้นเป็นครั้งแรก ครั้นต่อมาในปีพุทธศักราช 2526 ท่านเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่องานเสียใหม่ว่างานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง จัดงานสืบเนื่องเป็นงานประเพณี สำคัญประจำเมืองกำแพงเพชรสืบมาจนถึงปัจจุบัน
          การปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้เริ่มจากบ้านเกาะตาล หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยชาวจีนชื่อ นายทะคึ้ง แซ่เล้า มาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านแห่งนี้ และได้นำหน่อกล้วยไข่มาปลูกในปีพุทธศักราช 2465 และอีกไม่กี่ปีต่อมา จังหวัดกำแพงเพชรกลายเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่เชิงพาณิชย์แหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นำรายได้มาสู่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนมาก
          กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรนั้นมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน รสหวานกลมกล่อมเนื้อละเอียด สีสวยมีขนาดผลพอเหมาะพอดีในการรับประทาน เปลือกบาง ปอกง่าย เมื่อยามสุกได้ที่ ผิวตกกระเป็นจุดสีน้ำตาลเข้ม คือรสชาติ ที่อร่อยที่สุด
          จากอดีตสู่ปัจจุบันกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ปลูกน้อยลง จากเกือบสามหมื่นไร่เหลือเพียงประมาณ หมื่นไร่ ทำให้ ท่านกฤช อาทิตย์แก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านปัจจุบัน เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกกล้วยไข่เพิ่มเติม จึงรณรงค์ให้ทุกบ้านปลูกกล้วยไข่ ประจำบ้านอย่างน้อยบ้านละ สามต้น เพื่อรักษาความเป็นเมืองกล้วยไข่ไว้ ให้นานแสนนาน
          กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรจะอร่อยสักเพียงใด ถ้าได้รับประทานคู่กระยาสารทเมืองกำแพงเพชร ไม่มีผู้ใดจะตอบคำถามได้ ท่านต้องลิ้มลองรสชาติ กล้วยไข่และกระยาสารท ด้วยตัวท่านเอง คำตอบสุดท้ายจึงเป็นคำยืนยันได้ว่า กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรอร่อยที่สุดในโลก………
          บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว จึงกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯท่านวราเทพ รัตนากร เป็นประธานเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวกำแพงเพชรทุกคน…………………