ธรรมมาสน์ โบราณ
งดงามที่สุด พบที่วัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร

 

            ธรรมาสน์ คือที่นั่งเพื่อใช้เทศน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ในวันสำคัญทางศาสนา มีทั้งลักษณะ กลม และ สี่เหลี่ยม เป็นภูมิปัญญาไทย ที่ทำให้พระนั่งอยู่ในที่สูง ให้พุทธศาสนิกชน
เห็นได้ทั่วถึง เสียงที่เปล่งออกมา เมื่อผ่านธรรมมาสน์ เสียงจะดัง ไพเราะสดใส ธรรมาสน์
จะมียอดงดงามเป็นลักษณะปราสาท ทรงมณฑป มีลวดลายที่ประณีตบรรจง เมื่อพระภิกษุ เข้าไปนั่งเทศน์ จะสง่างาม น่าเลื่อมใสเป็นอย่างที่สุด
            ที่วัดบาง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มีธรรมมาสน์ ที่มีรูปทรง ขนาด ศิลปะทรงคุณค่าและงดงามที่สุด เท่าที่พบในกำแพงเพชร สันนิษฐานว่า มีอายุราว 200 – 300 ปี
เมื่อคราวหลวงตา มหาบัว มาเทศน์ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทางจังหวัดได้นำ
ธรรมาสน์ หลังนี้ไปให้ หลวงตามหาบัวใช้ เพื่อเทศนาโปรดประชาชนชาวกำแพงเพชร
คราวหาเงินบริจาคเพื่อ ผ้าป่าช่วยชาติ
            ลักษณะธรรมมาสน์ สูงประมาณ 6 เมตร ฐานสี่เหลี่ยม กว้างราว 1 เมตร ชั้นที่เป็นฐาน
หลดหลั่นสวยงาม รวม 5 ชั้น ลวดลายไทยอ่อนช้อยงดงาม ฝีมือราวกับช่างหลวง ถ้ามิใช่ช่างหลวงเป็น ช่างกำแพงเพชรก็จะเป็นช่างยอดฝีมือ ที่หาตัวจับยากในประเทศไทย มีบันไดราวเป็นพญานาค จำนวน 5 ขั้น พญานาคอ่อนช้อยงดงาม ราวกับนาคราชเลื้อยจริงๆ เชิงบันได้ แกะสลักไม้เป็นเต่าตัวขนาดเขื่อง ซึ่งหายสาบสูญไปแล้ว เชิงฐานชั้นที่ 2 – 3 ทำเป็นรูปเทวดา แบกธรรมมาสน์ไว้ ซึ่งปัจจุบัน ได้หายไปเกือบหมดแล้ว ทรงของธรรมาสน์เป็นเอกลักษณ์
            สถาปัตยกรรมย่อมุมไม้สิบสอง แกะสลักได้อย่างละเอียด มีกระจกสลับสีประดับไว้ อย่างวิจิตรบรรจง ตัวธรรมาสน์ทำเป็นปราสาทงดงาม เรือนยอด ยิ่งสูงยิ่งละเอียดประณีตบรรจงมาก อย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้ ถ้าท่านได้ชมแล้วจะเป็นบุญตายิ่งนัก
            เมื่อถามท่านเจ้าอาวาส วัดบาง พระครูวิเชียรคุณโชติ หลวงพ่อตุ่น ว่าทำไมมาประดิษฐานไว้หน้าโบสถ์ ซึ่งโดนทั้งลมและฝน และตลอดจน ความไม่เข้าใจในคุณค่าของมิจฉาชีพ ทำให้ธรรมาสน์หลังนี้ เสียหายได้ ท่านตอบว่า ยังหาที่ไว้ธรรมมาสน์ที่เหมาะสมไม่ได้ เพราะมีขนาดสูงมาก จึงจำเป็นต้องไว้เช่นนี้ก่อน นับว่าน่าเห็นใจ แต่ท่านกำลังหาทางออก ให้เหมาะสมที่สุด ในเร็ววันนี้ ......ท่านที่พบเห็นและเป็นห่วง ได้แจ้งให้ทางรายการทราบจำนวนมาก ว่าเหตุใดจึงไม่เก็บให้ดี แต่เมื่อทราบสาเหตุแล้วย่อมเข้าใจ ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
            ท่านที่ผ่านวัดบาง เมื่อมีเวลาว่าง หรือไปนมัสการหลวงพ่อเพชร ลองแวะเข้าไปชมธรรมาสน์แล้ว นอกจากท่านจะชื่นใจ ท่านจะได้เป็นบุญตาอย่างที่สุด ที่มีโอกาสได้ยลโบราณวัตถุล้ำค่าเช่นนี้