โคลงสี่สุภาพ
   
          กำแพงเพชรถิ่นนี้ นามานีศรีสมัย
เดิมชื่อชากังราวยัง ธำรงไว้ในความงาม
งามงดยิ่งเวียงวัง ต่างคู่ควรแห่งสยาม
โดดเด่นประภัสร์ก้อง ทั่วเขตคามพาชื่นชม

          ธรณินทั่วแคว้น เขตคาม
ยกย่องระบือนาม ทราบถ้วน
เมืองมรดกโลกงาม ไทยถิ่น
เป้นดั่งวิมานล้วน เพริศพริ้งอินทร์แปลง

          กำแพงคูขุดป้อง ไพรี
เพลินพิศเชิงเทินมี ต่อต้าน
เสมาน่ายลศรี ศิลป์ศาสตร์
สานก่อต่อรอบด้าน ปกพื้นผืนไทย

          ขจรไปงามเฟื่องฟุ้ง พารา
วัดพระแก้วรัตนา ค่าล้ำ
ประดิษฐ์พระปฏิมา บุษบก กาญจน์แฮ
วัดพระธาตุคูณค้ำ ทั่วทั้งแดนเมือง

          ประเทืองศาสน์เลิศแล้ ชั่วกาล
สงฆ์เขตอารามปาน เสกสร้าง
อรัญญิกวิหาร ควรค่า นั้นแล
เสาแกร่งศิลาสล้าง เรื่องเรื้องเรืองรอง

          จตุรมุขถ่องแท้ พุทธองค์
ตระหง่านตั้งธำนง มั่นได้
ลีลาต่างบรรจง สี่บท กันนอ
บรรเจิดใดเพียงไร้ บ่ได้สักครา

          ประติมาช้างรอบล้วน คเชนทร
ณ แหล่งวัดสิงห์บวร เด่นด้าว
ยังอาวาสสงฆ์อมร พิงพัก ก่อนนา
ขวัญมิ่งเดชอะคร้าว ทั่วหล้าโจษจัน

          อนุรักษ์กันร่วมร้อย โบราณ
ให้คู่คงชั่วกาล ไป่ล้าง
ให้โลกล่ำลืมขาน สยามเกริก ไกรนา
ให้ปฐพีโลกกว้าง กู่ก้องเกียรตินิรันดร์.

          อุทยานชุ่มชื้น นานา
แทรกอยู่สลับตา ต่างคล้าย
โพธิ์งิ้วข่อยพลับพลา ขึ้นอยู่
เดินท่องแดดส่องท้าย เหนื่อยล้ากายา.

          เห็นสาธรเกี่ยวเลี้ยว เถาวัลย์
แลอยู่มีโมกมัน เหลื่อมล้ำ
มีมะก่ำอีกพันธุ์ แลเด่น
แซมกลิ่นเปราะแลย้ำ อยู่ใกล้ชวนดม.

          เดินเพลินชมหมู่ไม้ มีหลาก
มะเดื่อฉนวนมาก เกลื่อนพื้น
เห็นใบกิ่งแลราก ต่างแย่ง
แตกหน่อกอชุ่มชื้น บ่แย้งกันนา.

          พฤกษาระเด่นด้าว กลางดง
มีหมู่นกบินลง กู่ร้อง
ต่างโลดแล่นกลางพง ระรื่น
ได้อยู่กับพวกพ้อง ร่ำร้องลั่นไพร

          สุขฤทัยคลั่งไคล้ ความงาม
สมดังล่ำลือนาม มิใกล้ เยาะเย้า
ระบือทั่วเขตคาม ชัดเด่น
เพลิดเพลินชวนเร่งเร้า รีบร้อนมาชม.

          เดินชมวังวัดร้าง กลางพนา
ดุเหว่าจำนรรจา ร่อนร้อง
รุกขชาติดาษดา เขียวชอุ่ม
ชมชื่นผืนฟ้าก้อง คู่พื้นธรณินทร์.

          ผินพักตร์พุทธธเจ้า จอมไตร
บทสี่ลักษณ์เลิศใน โลกหล้า
เสมาคู่สมัย ตระหง่าน
ผืนถิ่นธรรมยอมข้า สุขล้ำใจปอง.

          เนืองนองชุ่มชื้นน้ำ คุเมือง
ศาลหลักตั้งรองเรื่อง เลิศล้ำ
ยอกรกกราบประณตเนือง ทวยเทพ
ภัยอย่ามีกรายกล้ำ สุขแท้ใจกลาย.

          คชชาติร่ายล้อม เจดีย์
ศิวะเจ้าภพตรี ยอดหยิ้ง
มหหลักศิลาศรี เลอค่า
งามพิศเพริศแพรวพริ้ง พรั่งพร้อมศิลปา

          ธัญญารอบใหญ่น้อย ปูพรม
กีตชาติเชยชม ชิดข้าง
ดุงามพิศสุขสม ใจค่า
เว้นแต่คนแข็ง บ่รู้ความงาม.

          กำแพงเพชรเมืองนี้ นมนาน
มาแต่โบราณกาล เก่าพร้อง
ลือเลื่องด้านอุทยาน ประวัติศาตร์ มากนา
มรดกโลกชื่อก้อง ทั่วแคว้นแดนดิน.

          ถิ่นโบราณคดีล้วน แดนไทย
มาก่อนสุโขทัย ชื่อก้อง
รูปแบบคงเหลือไว้ ทุกทั่ว กันนา
ประวัติศาตร์สยามต้อง เฟื่องฟุ้ง นามขจร.

          บวร ณ ที่นี้ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปทรงวิหาร ก่อไว้
เจดีย์ เด่นตระการ ฐานที่ รอบแฮ
ศิลปะกรรมท่านได้ งามแท้ จัดแสดง.

          กำแพงลือเล่าอ้าง แห่งหน
หมู่เหล่านกกาชล กู่ร้อง
วัดวารุ่งเรืองทน ทั่วถิ่น
วอนอย่าทำลายต้อง จึ่งได้อยู่นาน

          อุทยานเรื่องชื่อหล้า แห่งไหน
นครพ่ออิศวรไชย เลิศหล้า
เจดีย์อยู่สุดไกล ลือเลื่อง
กำแพงมีผู้กล้า แช่มชื้น เชยชม

          เพชรในปมป่ากล้า แดนไกล
เมืองด่านของชาวไทย แน่หน้า
ข้าศึกมิลุกไซร้ หนาแน่น
ยามสงบย่อมเจิดจ้า ช่วยเชิญคนชม.