วัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง

          จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการ จัดทำหมู่บ้านวัฒนธรรมประจำอำเภอทั้ง ๑๑ อำเภอขึ้น โดยเน้นเรื่องราววัฒนธรรมในทุกด้านที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละอำเภอมานำเสนอ ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอย่างน่าสนใจยิ่งนัก
         อำเภอปางศิลาทอง เป็นอำเภอสำคัญ แยกมาจากอำเภอคลองขลุง มีจำนวนสามตำบลคือ ตำบลโพธิ์ทองตำบลหินดาด และตำบลปางตาไว นำชื่อทั้งสามตำบลมารวมกันเป็นอำเภอใหม่ คือ ปาง มาจากปางตาไว ศิลามาจาก คำว่าหินดาด (หิน คือศิลา) ทอง มาจากคำว่าโพธิ์ทอง จึงรวมกันเป็นอำเภอใหม่คือ อำเภอ ปางศิลาทอง มีคำขวัญประจำอำเภอว่า ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540
          นำโดยนางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมอำเภอ ปางศิลาทอง นำคณะทำงานของเราชม ประเพณีการเล่นกลองยาว โดยประชาชนชาวปางศิลาทอง ซึ่งแสดงได้อย่างสนุกสนานและ รักษาภูมิปัญญาไว้ ได้เป็นอย่างดี
          หมู่บ้านวัฒนธรรมของอำเภอปางศิลาทอง ได้ดำเนินการจัดภูมิปัญญาการสีข้าวเปลือกในสมัยโบราณการทอผ้า การทำขนมโบราณ ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากกว่าแห่งใดๆ
          ขอบคุณสภาวัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง ที่นำภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน ทั้ง กลองยาว การสีข้าว การทอผ้า ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ อย่างที่สุดกับชาวกำแพงเพชร ในการดำเนินการหมู่บ้านวัฒนธรรม ในวันนี้ บันทึกไว้ ณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ลานวัดพระธาตุ อันงดงามที่สุด แห่งหนึ่งในกำแพงเพชร
          ภูมิปัญญาไทยมีทุกหนแห่งทุกตำบล ล้วนซ่อนถึงความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน การมีวินัยในการดำเนินการโดยใช้ประเพณี เป็นตัวประสาน สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจึงอยากเห็นตำบลอำเภอต่างๆ ได้ฟื้นฟู งานประเพณีอันดีงาม ที่หลงลืมไปให้กลับมาเพื่อพิทักษ์ สังคมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีสุข และมีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดของไทย ไม่เห็นแก่ตัว และไม่หลงผิด ไม่รักบ้านเมือง รวมกันธำรง รักษาความเป็นไทย ไว้อย่างงดงามตลอดไป ให้ยิ่งใหญ่เหมือนประเพณี การสืบทอดการเล่นกลองยาว การทำอาหารการทอผ้า การนำผ้ามาจำหน่าย มีลวดลายที่สวยงามจำนวนมาก ขอบคุณประชาชนอำเภอปางศิลาทอง ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดีที่สุด