วัฒนธรรมอำเภอลานกระบือ

          จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการ จัดทำหมู่บ้านวัฒนธรรมประจำอำเภอทั้ง ๑๑ อำเภอขึ้น โดยเน้นเรื่องราววัฒนธรรมในทุกด้านที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละอำเภอมานำเสนอ ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอย่างน่าสนใจยิ่งนัก
         อำเภอลานกระบือเป็นอำเภอแรก ที่รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนำเสนอ นำโดยนายธำรง จันคง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือได้จัดทำหมู่บ้านวัฒนธรรมได้น่าสนใจอย่างที่สุด มีบ้านเรือน และควายที่ย้อนไปถึงที่มาของคำว่าลานกระบืออำเภอลานกระบือมีชื่อเรียกแต่โบราณว่าบ้านลานควาย ซึ่งในสมัยก่อนมีสัตว์ป่ามากมายโดยเฉพาะควายป่า อยู่รวมกันเป็นลาน จึงเรียกกันว่าลานควาย ต่อมามีชาวอีสานอพยพมาอยู่มาก การเรียกชื่อลานควายเปลี่ยนไปไปเป็นอย่างอื่นตามสำเนียงอีสาน ทำให้ไม่เหมาะสม จึงมาเรียกเป็นลานกระบือแทน ประเพณีสำคัญที่ประธานสภาวัฒนธรรมลานกระบือนำเสนอคือ
         การแห่พระ ในวันสงกรานต์ นิยมทำกันในวันสงกรานต์ โดยจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ขึ้นบนเกวียนจำนวนหลายเล่ม มีการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นเคลื่อนเกวียนไป โดยมีประชาชนร้องรำกันอย่างสนุกสนานนำหน้ากองเกวียนที่มีพระภิกษุนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดทาง
         เกวียนทั้งหกเล่ม จะเคลื่อนไปในทุกหมู่บ้าน ทุกตรอกซอกซอย ความร่มเย็นจะสู่บ้านเมืองของลานกระบือ ความสามัคคี ความสนุกสนาน ต่อเนื่องไปในทุกหนแห่ง นับว่าเป็นภูมิปัญญาของตำบลลานกระบือที่สืบทอดกันมานานแสนนาน
         ขอบคุณนายธำรงค์ จันคง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือ ที่ให้ความร่วมมือในการนำเสนอภูมิปัญญาของลานกระบือได้อย่างถูกต้องและครบวงจร ประชาชนร่วมร้อย ได้ร่วมกันแสดงวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกกันว่าแห่พระ ในวันสงกรานต์
          ภูมิปัญญาไทยมีทุกหนแห่งทุกตำบล ล้วนซ่อนถึงความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน การมีวินัยในการดำเนินการโดยใช้ประเพณี เป็นตัวประสาน สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจึงอยากเห็นตำบลอำเภอต่างๆ ได้ฟื้นฟู งานประเพณีอันดีงาม ที่หลงลืมไปให้กลับมาเพื่อพิทักษ์ สังคมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีสุข และมีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดของไทย ไม่เห็นแก่ตัว และไม่หลงผิด ไม่รักบ้านเมือง รวมกันธำรง รักษาความเป็นไทย ไว้อย่างงดงามตลอดไป ให้ยิ่งใหญ่เหมือนประเพณี การแห่พระ ของอำเภอลานกระบือ ขอบคุณประชาชนตำบลลานกระบือ ที่ให้ความร่วมมือ อย่างวิเศษสุด