พระชุ้มกอ

 

          ในวงการพระเครื่อง ถือกันว่า พระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุด ที่เรียกกันว่าเบญจภาคี นั้น นักเลงพระทุกคนแสวงหาให้ได้ครบทั้งห้าองค์ ซึ่งอาจเรียกบุคคลนั้นว่าจักรพรรดิ์ แห่งวงการพระเครื่อง พระดังกล่าวคือ
           
1. พระกำแพงทุ่งเศรษฐี อันได้แก่พระกำแพงซุ้มกอ พระกำแพงเม็ดขนุน พระกำแพงพลูจีบ ใช้องค์ใดองค์หนึ่งแทนกันได้
           
2. พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง
           
3. พระรอด กรุมหาวัน ลำพูน
           
4. พระผงสุพรรณ กรุวันมหาธาตุ สุพรรณบุรี
           
5. พระนางพระยา วัดนางพระยา พิษณุโลก
พระกำแพงซุ้มกอของจังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อเสียงในด้านความสง่างามด้วยศิลปะแห่งประติมากรรมของสกุลช่างกำแพงเพชร มีลักษณะงดงามเป็นอันดับหนึ่งของพระนั่งตระกูลทุ่งเศรษฐี มีทั้งเนื้อดิน เนื้อชิน และเนื้อว่าน พุทธลักษณะมีทั้งสมาธิเพชร และสมาธิราบ โดยเฉพาะพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ มีพุทธลักษณะ ศิลปะเชียงแสนผสมกับสุโขทัย คือพระองค์อวบอ้วน พระอุระผึ่งนูนแลเด่นสง่างามแบบเชียงแสน พระนาภีเรียว การทิ้งพระพาหา และการขัดสมาธิงดงามแบบสุโขทัย องค์พระมี
ประภามณฑล รอบพระเศียรคล้ายรูปทรงของตัว ก จึงเรียกกันว่าซุ้มกอ มี 2แบบ คือแบบที่มีลายกนก และแบบไม่มีลายกนก การพบพระซุ้มกอ มีสองระยะ
           
ระยะแรก เมื่อสมเด็จพุฒาจารย์ ( โต) เสด็จมาเยี่ยมญาติที่ กำแพงเพชร ราวพุทธศักราช 2392 ได้ค้นพบพระเครื่องที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม เป็นพระซุ้มกอจำนวนมาก เป็นขนาดพิมพ์ใหญ่อย่าง เดียว พบจารึกลานเงิน กล่าวถึงการสร้างพระเครื่อง พบคาถาและวิธีการในการสร้างพระเครื่อง เล่ากันว่าทรงนำไป สร้างสมเด็จวัดระฆังอันศักด์สิทธิ์
           ระยะที่ 2 ประมาณพุทธศักราช 2490 ที่กรุทุ่งเศรษฐี มียอดเจดีย์หัก พบพระซุ้มกอจำนวนมากมีอักขระ อุ นะ อุ แบบเชียงแสน พระพักตร์และสีเนื้องดงามมาก
           
ตามตำนานการสร้างพระเครื่อง จากจารึกลานเงิน ที่พบที่วัดพระบรมธาตุนครชุม กล่าวไว้ว่า
มีฤาษี 3 ตน ตนหนึ่งฤาษีพิลาไลย ตนหนึ่งฤาษีตาไฟ ตนหนึ่งฤาษีตาวัว ป็นประธานแก่ฤาษีทั้งหลายได้ทำพระเครื่องขึ้น
           พระกำแพงซุ้มกอ มีหลายพิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก และพิมพ์คะแนน มีคำนิยามสำหรับพระซุ้มกอว่า มีกูไว้แล้วไม่จน
           กรุที่พบพระกำแพงซุ้มกอคือ กรุวัดน้อย (บ้านไร่นครชุม ) กรุฤาษี กรุกลางทุ่ง (นาตาคำ ) กรุบ้านทุ่งเศรษฐี กรุวัดหนองพิกุล
            พระพุทธคุณ ของพระกำแพงซุ้มกอ คือ เป็นยอดทางเมตตามหานิยม โภคทรัพย์ โชคลาภ
เป็นสิริมงคล ไม่มี สิ่งใดทำลายล้างได้
            คนทั้งประเทศพากันแสวงหา พระกำแพงซุ้มกอไว้เพื่อสักการบูชา กันทุกคน คนกำแพงเพชร
มีไม่กี่คนที่มีพระเครื่องกำแพงซุ้มกอ….. หนึ่งในเบญจภาคี ……สุดยอดแห่งพระเครื่อง……