ศิลปินอาวุโส ลุงเหรียญ นาคนาม

         ที่บ้านวังแขม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีทรัพยากรล้ำค่าทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมากมาย โดยมีวัดจันทาราม เป็นศูนย์กลาง
          
ที่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 บ้านวังแขม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม จึงบันทึก เรื่องราวของลุงเหรียญ นาคนาม อายุ 89 ปี ท่านเกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์2463 ที่บ้านวังแขม บิดาชื่อ นายฉ่อ นาคนาม มารดาชื่อนางแก่น นาคนาม ปู่ชื่อปู่เต็ม ย่าชื่อย่าเหงี่ยม ตาชื่อพ่อเฒ่าธรรม ยายชื่อ แม่แก่ปุย ภรรยาชื่อนางบุญเยียม บุญเนียม (นาคนาม)
          
ลุงเหรียญ นาคนาม จบการศึกษาประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดวังแขม ท่านมีความสามารถพิเศษหลายด้าน ทั้งด้านศาสนา เป็นมัคนายก ด้านการปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้าน ด้านวัฒนธรรม เป็นศิลปินเอกของบ้านวังแขม มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งคุ้งน้ำปิงแถบกำแพงเพชร นับว่าสมควร บันทึกไว้อย่างที่สุด
          
ลุงเหรียญ นาคนาม ท่านชำนาญ ในการร้องด้นเพลง เพลงฉ่อย หรือเพลงฉ่า เพลงพิษฐาน หรือเพลงเก็บดอกไม้เข้าโบสถ์ เพลงระบำ เพลงรำโทน ยังสามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้ เช่นเพลงฉ่อย
หรือเพลงพิษฐาน ซึ่งเราได้เคยนำเสนอ ในการแสดงแสง เสียง ในงานเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
           
ลุงเหรียญ นาคนาม ถือว่าท่านเป็นศิลปินเอก ของกำแพงเพชร มีผลงานมากมาย นับว่าน่าสนใจ สมควรยกย่องท่านไว้ในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม เพื่อให้เกียรติแก่ท่านอย่างสูงส่ง ทุกครั้งที่ท่านร้องเพลงพื้นบ้านให้ฟัง ท่านมีความสุขมาก ถึงแม้ท่านอายุมาก เกือบ 90ปี และหูของท่านไม่ได้ยินชัดเจนต้องพูดเสียงดัง แต่ท่านเป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีบุญวาสนา เพราะท่านอยู่ในครอบครัวที่ดี มีลูกคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีสุขภาพที่ดี ชีวิตท่านต้องเป็นหลักชัยให้พวกเราชาวศิลปินเกินกว่า 100ปี อย่างแน่นอน
           
การบันทึกเรื่องศิลปิน อาวุโส ลุงเหรียญ นาคนาม จึงเป็นความภูมิใจของเราอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมทุกเรื่องที่นำเสนอไปแล้วกว่า 500เรื่อง นี้ซ้ำได้อีกทางอินเตอร์เนต วิดิโอกูเกิล โดยพิมพ์ kpp ต่อด้วยชื่อเรื่อง เช่น kpp ศิลปินอาวุโส ลุงเหรียญ นาคนาม ท่านจะได้ชมซ้ำอย่างจุใจ และภูมิใจไปกับเรา ผู้รักวัฒนธรรม