: : : ภาพการแสดงของนักเรียนและการแสดงพื้นบ้าน : : :
รูปถ่ายงาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง คุณ หนุ่ย ชุดที่ ๒
รูปถ่ายงาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง คุณ หนุ่ย ชุดที่ ๑
รูปถ่ายงาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง คุณ ไข่นุ้ย แดนใต้
ภาพถ่าย การ แสดง แสง เสียง งานประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ ๓
ภาพถ่าย การ แสดง แสง เสียง งานประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ ๒
ภาพถ่าย การ แสดง แสง เสียง งานประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ ๑
ภาพถ่าย การซ้อม แสดง แสง เสียง งานประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
ภาพถ่าย การซ้อมใหญ่ แสดง แสง เสียง งานประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
ภาพถ่าย แถลงข่าว งาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง ปี ๒๕๕๔ ฝีมืออาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
งานแถลงข่าว การจัดงานลอยกระทง ๒๕๕๓
ภาพถ่าย การแสดงงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง
ภาพถ่าย การฝึกซ้อม แสดงงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง
ภาพถ่ายการแสดงประกอบ ตลาดย้อนยุค ครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ชุดที่ 3
ภาพถ่ายการแสดงประกอบ ตลาดย้อนยุค ครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ชุดที่ 2
ภาพถ่ายการแสดงประกอบ ตลาดย้อนยุค ครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ชุดที่ 1
ภาพตลาดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ จำนวน ๕๐ร้านค้า ชมสาวชาวเขา ชมช่างฝีมือเรือไทย
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ชุดที่ 3
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ชุดที่ 2
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ชุดที่ 1
ภาพถ่าย ในงานประเพณี แข่งเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง ปี 2553 ฝีมืออาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ 3
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ 2
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง ชุดที่ 1
ภาพซ้อมการแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553 ชุดที่ 1
ภาพซ้อมการแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553 ชุดที่ 2
ตลาดย้อนยุค งานประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง วันที่ 27 ก.พ. 2553
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง วันที่ 28 ก.พ. 2553
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง วันที่ 1 มี.ค. 2553
ภาพบรรยากาศงานประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553
การแสดงเชิดหุ่นละครเล็กในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553
นักแสดงแสงเสียงงานประเพณีนบพระเล่นเพลง 2553
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี 2552 ชุดที่ 1
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี 2552 ชุดที่ 2
การแสดงแสงเสียงประเพณีนบพระเล่นเพลง ปี 2552 ชุดที่ 3
การแสดงของนักเรียน
การแสดงงานนบพระเล่นเพลงชุดที่ 1
การแสดงพื้นบ้านชุดที่ 1
การแสดงพื้นบ้านชุดที่ 2
ภาพการแสดงพื้นบ้านชุดที่ 3
ภาพการแสดงพื้นบ้านชุดที่ 4
ภาพการแสดงวันลอยกระทง
การแสดงแสงเสียง ณ วัดพระบรมธาตุ ชุด 1
การแสดงแสงเสียง ณ วัดพระบรมธาตุ ชุด 2
การแสดงหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ขบวนพญาลิไท งานนบพระเล่นเพลง
กีฬาสีลูกพระยา
งานเปิดกีฬาเยาวชนกำแพงเพชร ชุด 1
งานเปิดกีฬาเยาวชนกำแพงเพชร ชุด 2
งานเปิดกีฬาเยาวชนกำแพงเพชร ชุด 3
งานเปิดกีฬาเยาวชนกำแพงเพชร ชุด 4
ชุดการแสดงแถลงข่าวงานนบพระเล่นเพลง
การแสดงงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549
แสดงพิธีเปิดตลาดเทศบาล
ภาพการแสดงงานวัดพระบรมธาตุ
ภาพบรรยากาศงานนบพระเล่นเพลง
ประกวดการแสดงพื้นบ้าน
ระบำคล้องช้าง รำโทน ร.ร บ้านไตรตรึงษ์
การแสดงบนเวที เอกคณิต ราชภัฏ 9 ตุลาคม 2552