: : : ภาพกิจกรรม อ.สันติ อภัยราช : : :
บันทึกเทปรายการสมุดโคจร
ผ้าป่าแถว วัดบาง
เรือนอภัยราช ๒๕๕๔
ปีใหม่คุณยายเครือมาส
งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 33 ปี สโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการพิเศษ
เที่ยวเชียงใหม่
นำผู้บริหาร เอ็มกรุ๊ป ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
สโมสรฝึกการพูด จังหวัดกำแพงเพชร
ไหว้ครู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
ออกอากาศ สวท กำแพงเพชร
สโมสรฝึกการพูด กำแพงเพชร ๒๕๕๓
ประชุมสภาภาคเหนือ ณ แม่ฮ่องสอน ชุดที่ ๑
ประชุมสภาภาคเหนือ ณ แม่ฮ่องสอน ชุดที่ ๒
บรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นักศึกษาศิษย์เก่า มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔
นักศึกษา ศึกษาข้อมูลระบำคล้องช้าง
ศิษย์เก่า ๖.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แทงหยวก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อัดเสียงกลองยาว บ้านวังยาง คลองขลุง เตรียมการแสดง แสง เสียง งานแข่งเรือ 2553
สัมมนาชุมชนเขาทอง บ้านไตรตรึงษ์
ผ้าทอบ้านหนองจอกพัฒนา ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
สัมมนากะเหรี่ยงคลองน้ำไหล บ้านคลองน้ำไหล
สะล้อ ซอ ซึง บ้านแม่นารี ณ โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคี
รำโทน เพลงพวงมาลัย บ้านบุ่ง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ภาพถ่ายงานวิจัยตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
เก็บข้อมูลทำรายการโทรทัศน์
เก็บข้อมูลทำรายการโทรทัศน์ แคนหรือเก้งของชาวม้ง
ภาพการประชุมการแสดงงานนบพระเล่นเพลง
ภาพการประชุม
ภาพเก่าอาจารย์สันติ ชุดที่ 1
ภาพเก่าอาจารย์สันติ ชุดที่ 2
ทำรายการ แกงบวน บ้านโคน 29 ก.ค.2552
งานภูมิปัญญา ต.นาบ่อคำ 11ส.ค.2552
บันทึกรายการโทรทัศน์ที่วัดพระบรมธาตุ
ประชุมประธานสภาวัฒนธรรม เขาค้อ 7 มี.ค.52
ประชุมประธานสภาวัฒนธรรม เชียงใหม่
พระแสงดาบฯ กำแพงเพชร 2
ทำรายการ ลิเกเด็กแก้บน คลองขลุง
ทำรายการ ศิลปินเป่าใบไม้เป็นเพลง คลองขลุง
ทำรายการ ศิลปินเพลงพื้นบ้าน บ้านโคน
สัมภาษณ์ออกอากาศสถานีวิทยุ
ทำรายการงานก๋วยสลาก
ทัศนศึกษา นครสวรรค์ 22 มิถุนายน 2552
เปิดงานวัฒนธรรมวังแขม 27 ก.ค.2552
ประชุมประธานสภาวัฒนธรรม จ.แพร่ 28 ส.ค.52
ประชุมวิจัยผ้าป่าแถววัดบาง 27 ก.ย.52
ประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ จ.ตาก
ดูงานภาพประดิษฐ์จากอัญมณี
อัดรายการโทรทัศน์ที่บ้าน
งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สานดวงใจสร้างสุขในชุมชน
  งานเลี้ยง 30 ปี สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร