: : : ภาพงานพิธีต่างๆ : : :
พิธีไหว้ครูลิเก คลองขลุง 19 ส.ค. 2553
ภาพกิจกรรมงานพิธีต่างๆ ชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมงานพิธีต่างๆ ชุดที่ 2
พิธีเปิดตลาดเทศบาล
ภาพการประชุมวัฒนธรรม
งานเกษียณ อ.สันติ อภัยราช 2552
พิธีไหว้ครูลิเก คลองขลุง 6 ส.ค. 2552
คณะสภาวัฒนธรรม ขอพร อ.สันติ อภัยราช วันสงกรานต์ 2553
ผวจ.กำแพงเพชร ขอพร อ.สันติ อภัยราช วันสงกรานต์ 2553
งานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ๒๕๕๒