: : : ภาพเก่าเมืองกำแพงเพชร : : :
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๐๔ มณฑา
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๐ หนังสืออนุสรณ์
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๐ อ.จรวยพร
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๔ เกสินี
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๔ หนังสืออนุสรน์
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๕ นักเรียนหมายเลข ๑
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๒๗ รุ่นศิลาแลง
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๕๓ เส้นสีดนตรีนาฏศิลป์
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๕๔ เส้นสีดนตรีนาฏศิลป์
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เชียร์กีฬา
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โลโก้ ๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๐๕ กุญชร ชาญเชี่ยว
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ งานรดน้ำขอพร
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๐๕ ดต.ปริญัติ
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พิมพ์พร
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพเก่า พิพิทธภัณฑ์
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ๒๕๑๕ อาจารย์ มนู
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์จรวยพร
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์สุทิน
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์ สุทิน กิจกรรมโรงเรียน
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์สุทิน กีฬาโรงเรียน
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์สุทิน บุคคลโรงเรียน
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาจารย์สุทิน สถานที่โรงเรียน
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฮ ภาพเล็กภาพน้อย
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฮ ภาพเล็กภาพน้อย รุ่นกรุเก่า ปี ๒๕๓๕
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฮ ภาพเล็กภาพน้อย เสาวรส สิงห์โทราช
๑๐๐ ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ฮ ภาพเล็กภาพน้อย
ครบ 100 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 2449-2549
ภาพเก่าเล่าขาน ตำนานเมืองกำแพง
ภาพเก่าจากหนังสือ
ภาพเก่าจากอัลบั้ม
สตรีกำแพงเพชร
ภาพเมืองกำแพงเพชร
ภาพเก่าสมัยก่อน
คนแก่สมัยก่อน