: : : แหล่งท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร : : :
ศาลาวัดสว่างอารมณ์
วัดท้ายเกาะ
ไตรตรึงษ์
วัดเสด็จ จ.กำแพงเพชร
วัดอัมพาพนาราม อ.คลองขลุง