การแสดงพื้นบ้าน ระบำคล้องช้าง รำโทน ร.ร บ้านไตรตรึงษ   แสดงพื้นบ้าน ระบำคล้องช้าง รำโทน ร.ร เพ็ชระศึกษา
การแสดงพื้นบ้านลำตัด รร อนุบาลกำแพงเพชร การแสดงพื้นบ้านลำตัด รร อนุบาลกำแพงเพชร ๒
ระบำกำแพงเพชร   การแสดงพื้นบ้านรำปั้นอิฐร.ร.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร
เพลงฉ่อยวังแขม การแสดงวันสุนทรภู่
ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยากับชิงช้าสวรรค   การประกวด " เล่านิทานพื้นบ้าน " ของโรงเรียนวรนาถวิทยา- -
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ร.ร. ปัทมดรุณวิทย- - การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ร.ร. เพ็ชระศึกษา - -
การแสดงพื้นบ้านระบบคล้องช้าง ร.ร.บ้านเทพนคร- -  
การแสดงพื้นบ้านรำกลองยาว ร.ร.ธำมรงค์ - - การแสดงพื้นบ้านลำตัด ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร - -
ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยา ชิงช้าสวรรค์ 1 - - ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยา ชิงช้าสวรรค์ 2 - -
ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยา ชิงช้าสวรรค์ 3 - - ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยา ชิงช้าสวรรค์ 4 - -
ดนตรีลูกทุ่งลูกพระยา ชิงช้าสวรรค์ 5 - - การประกวดสุนทรพจน์ พ่อของแผ่นดิน ๒๕๕๓ - -
ประกวดสุนทรพจน์ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำแพงเพชร เรื่อง เลือกตั้งอย่างไร ประชาธิปไตยยั่งยืน - - มัคคุเทศก์น้อย คลื่นลูกใหม่ แห่งเมืองกำแพงเพชร - -
ตอน ซ้อมการแสดง ชุดใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ - - ซ้อมการแสดง ชุด สามัคคีเล่นเพลง - -
ตอน โขนนาฏศิลป์ชั้นสูง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร - - ตอน การแสดงสามัคคีเล่นเพลง เปิดกีฬาแห่งชาติภาค 5 ชากังราวเกมส์ - -
ตอน การแสดงโขนเปิดกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ชากังราวเกมส์ - - ตอน การแสดงปิดกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ชากังราวเกมส์ - -
ตอน การประกวดดนตรีไทย - - ตอน การประกวดคลิปวีดีโอ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร - -