การแสดงแสงเสียงคลองขลุงตอนที่ ๑

การแสดงแสงเสียงคลองขลุงตอนที่ ๒
การแสดงรมณีย์แห่งอารยธรรมมรดกโลกกำแพงเพชร ตอน ๑ การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลง
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลงปี 49 ตอนที่ ๑ การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลงปี 49 ตอนที่ ๒
การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๑ การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๒
การแสดงแสงเสียงธารประทีีปกำแพงเพชร ตอน ๒ ปี ๒๕๕๐ การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๓
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลง 25 ก.พ.48 การแสดงประกอบพิธีเปิดตลาด
การแสดงแสงเสียงมรรคาแห่งอารยธรรมกำแพงเพชร การแสดงแสงเสียงประกอบจินตนาการ
การแสดง แสงเสียงภาพจดหมายเหต การแสดงแสงเสียง
เตรียมการแสดงแสงเสียงและหมู่บ้านวัฒนธรรม ปี 2553 การแสดงแสงเสียงปี 53 ตอนที่ 1
การแสดงแสงเสียงปี 53 ตอนที่ 2 การแสดงแสงเสียงปี 53 ตอนที่ 3
การแสดงแสงเสียง ปี 2553 เรื่องพระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ตอนที่ 1 การแสดงแสงเสียง ปี 2553 เรื่องพระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ตอนที่ 2
การแสดงแสงเสียง ปี 2553 เรื่องพระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ตอนที่ 3 การแสดงแสงเสียง ปี 2553 ผ้าป่าแถวประทีปแก้วธาราขวัญสวรรค์แห่งชากังราว
การแสดง ปี 2553 โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานชาญกำแหง ตอนที่ 1 การแสดง ปี 2553 โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานชาญกำแหง ตอนที่ 2
การแสดง ปี 2553โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานชาญกำแหง ตอนที่ 3 การแสดง ปี 2553 โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานชาญกำแหง ตอนที่ 4
เตรียมงานการแสดง แสง เสียง และ หมู่บ้านวัฒนธรรม ๒๕๕๔ งานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง นบพระ มาฆปุณมี เทิดวงศ์จักรีนฤบดินทร์ ตอนที่ 1
งานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง นบพระ มาฆปุณมี เทิดวงศ์จักรีนฤบดินทร์ ตอนที่ 2 งานประเพณี นบพระเล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง นบพระ มาฆปุณมี เทิดวงศ์จักรีนฤบดินทร์ ตอนที่ 3
การแสดง แสงเสียง ประกอบ น้ำพุเริงระบำ กลางลำน้ำปิง วันที่ ๒๓- ๒๕ ส.ค. ๕๔ ชุดที่ ๒ แสง เสียง เฉลิมบารมี พระปิยราช ตามรอยประพาสต้น ตอนที่ ๑
ทุ่งมหาราช พิธีเปิดย่านการค้านครชุม ตลาดย้อนยุคนครชุม