[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
กลุ่ม/แผนก
นายวสันต์ มุนินทร นายกหนุ่ย นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม คณะผู้บริหาร
นายสาโรจน์ พรมสละ สาโรจน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
นางจุฑาทิพย์ มุนินทร รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
นายวีราวุธ กรงทอง วีระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนครชุม คณะผู้บริหาร
นายพัชรพงษ์ ถาวรสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนครชุม คณะผู้บริหาร
นายวสันต์ ยาแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม สมาชิกสภาเทศบาล
นางทํศนีย์ คำปั๊ป รองประธานสภาเทศบาลตำบลนครชุม สมาชิกสภาเทศบาล
นายเปรมชนัน เขตร์วิทย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล
นายเลอชา วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยรัตน์ อัศววิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิเชียร จันทโรภาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุวิทย์ ปานพลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบัติ คมขำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีป เรียงจารุสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุปราณี รอตศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนภัทร เครือรัตนไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิทักษ์ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชุม เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

  • 3 : คณะผู้บริหาร
  • 4 : สมาชิกสภาเทศบาล
  •   
    สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
    ๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
    Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50